محمد سالاری٬ رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای اسلامی شهر تهران برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه سبزوار ثبت نام کرد.

سالاری ضمن تایید این خبر در خصوص دلیل و ضرورت حضورش در انتخابات مجلس اظهار داشت: با توجه به سابقه فعالیتم و تجربیاتی که طی دو سال گذشته در شورای شهر تهران کسب نمودم٬ به این باور رسیدم که بسیاری از ابزار و مولفه های لازم برای تقویت شوراهای شهر و روستا و تحقق مدیریت یکپارچه شهری که خود یکی از ضروری ترین عوامل تقویت نهاد شوراها است در پارلمان ملی رغم می خورد.لذا با عنایت به اینکه طی سال های گذشته و ماه های اخیر شاهد ارایه طرح ها و لوایحی در مجلس بودیم که موجبات تضعیف نهاد شورا اعم از کاهش تعداد اعضای شوراها و همچنین دولتی کردن شوراها را رغم میزند به این تکلیف رسیدم که افرادیکه به عنوان نمایندگان مردم وارد مجلس شورای اسلامی می شوند نقش بسزایی در ارایه طرح ها و لوایح و تعیین سرنوشت مردم شهر ها و روستاها و کل کشور دارند و من نیز به منظور کمک به شهروندان تهرانی و هموطنانم برای ورود به مجلس اقدام نمودم و برای اجرایی کردن این تصمیم نیز از پیشکسوتان شورای شهر تهران آقایان دکتر چمران و دکتر مسجد جامعی و دیگر اعضای شورا کسب اجازه نمودم.

این عضو شورای شهر تهران در خصوص علت حضور خود از حوزه انتخابیه سبزوار گفت: از آنجایی که بنده متولد شهرستان سبزوار هستم و این شهرستان تاریخی به بلندای ایران و بیش از هزاران سال تمدن دارد و با توجه به جمعیت بیش از نیم میلیونی این شهرستان و وسعت آن برای تاثیر گذاری در فرایند توسعه یافتگی این شهرستان که سال ها و دهه ها از مزیت توسعه یافتگی بی بهره بوده احساس تکلیف کردم که از این حوزه اقدام نمایم.

نمایندگان مجلس جایگاه ملی دارد

وی ادامه داد: من بر این باورم که نمایندگان فعلی پارلمان ملی جز تعداد معدودی جایگاه و وظیفه نمایندگی خود را تا سطح پرداختن به مطالبات شخصی و فردی تنزل داده اند و ۹۰ درصد وقت خود را صرف پرداختن به مسایل فردی می کنند‌ ٬ هرچند یکی از وظایف نمایندگان ملت پاسخگویی به مطالبات افراد نیز هست اما فعالیت اصلی آنها باید در سطح و راستای منافع ملی باشد ودر فرایند تصمیم گیری ها و ارایه و تصویب طرح ها و لوایح و نظارت بر عملکرد دولتها اقدام کنند.

سالاری افزود: یک نماینده باید با تدبیر و فعالیت های مدبرانه سهم شهر و روستاهای حوزه انتخابیه خود را از برنامه های توسعه ای ۵ ساله و سالانه که برشی از سند چشم انداز ۱۴۰۴ است را بگیرد ٬ چراکه گرفتن سهم شهرستان و استان از برنامه های توسعه ای منجر به ایجاد زیرساخت ها و ایجاد صنایع مادر می شود که به اعتلا و ارتقای کل کشور و حوزه انتخابیه کمک می کند و در اینصورت بخش اعظمی از مطالبات شخصی و فردی مردم نیز پاسخ داده می شود.

لزوم اخلاق مداری و احترام به رقبا

این عضو سبزواری شورای شهر تهران همچنین با تاکید بر لزوم حفظ اصول اخلاقی در انتخابات گفت: اینجانب با نگاه اخلاق مدارانه و احترام به دیگر کاندیداهای حوزه انتخابیه سبزوار که آنها را رفقای خود میدانم پا به عرصه انتخابات مجلس نهادم . من نیز به منظور کمک به دولت تدبیر و امید و در راستای اعتلای ایران اسلامی وارد این عرصه شدم .

انسجام بخشی و دوری از قومیت گرایی در سبزوار

وی با تاکید بر لزوم ایجاد انسجام و همدلی در سبزوار اظهار داشت: آنچه امروز در سبزوار نیاز است ایجاد همدلی و انسجام بین سرمایه های اجتماعی ٬ اقتصادی٬ فرهنگی٬ کارافرینی و…شهر است و رویکرد و استراتژی بنده و همراهانم مبتنی بر عدم بخشی نگری و قومیت گرایی است که متاسفانه طی دهه های گذشته قومیت گرایی و بخشی نگری در این شهر نهادینه شده و مشکل سکونتگاه های غیر رسمی را در سبزوار رغم زده است که این مشکل با استفاده از نخبگان بدور از بخشی نگری قابل حل است.

سالاری با اشاره به وجود 5 فرمانداری در سبزوار گفت: سبزوار دارای یک فرمانداری اصلی و 4 فرمانداری دیگر و ۷ مرکز شهر می باشد که انسجام آن موجب ارتقا و اعتلای توسعه یافتگی شهرها ٬ روستاها و شهرستان ما با توجه به ظرفیت های بالقوه این شهرستان و کل کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: شهرهای اقماری سبزوار که جزیی از شهر مادر هستند فرزندان سبزوار محسوب می شوند و نباید جدای از سبزوار به آ ن گریست و می بایست شان و جایگاه سبزوار بعنوان شهر مادر حفط شود و اینگونه موجبات همدلی و انسجام را فراهم کرد.