رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: ظرفیت پهنه های کار و فعالیت در پهنه های جنوبی تهران مغفول مانده است.

محمد سالاری با اشاره به بازدید خود از منطقه ۱۶ شهرداری تهران اظهارداشت: وجود املاک و قطعات زمین بالای یک هکتار که بیش از ۵۱ درصد عرصه منطقه را تشکیل می دهند، یکی از مشخصات قالب منطقه ۱۶ است که طرح تفصیلی برای آن ها کاربری کار و فعالیت (s) را تعیین کرده است.

وی ادامه داد: املاک و اراضی بزرگ مقیاس که در پهنه بازارهای تجارت جهانی که در طرح تفصیلی به عنوان (اس های ویژه) در جنوب شهر تهران تعریف شده اند حدود ۱۷۰ هکتار مساحت دارند. بخشی از این پهنه در منطقه ۱۶ واقع شده است اما متاسفانه عدم وجود سازوکار و اهتمام جدی در شهرداری تهران باعث شده که این فرصت نادیده گرفته شود.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در شهرداری تهران عنوان می شود که ظرفیت های درآمدی در شهرداری تهران کم است یا وجود ندارد اظهار داشت: در فرایند تدوین طرح جامع شهر تهران و طرح تفصیلی یک فرصت کم نظیر تحت عنوان بازارهای تجارت جهانی و پهنه های کار و فعالیت در مناطق جنوب شهر تهران پیش بینی شده است که یکی از اهداف تدوبن کنندگان طرح جامع کم کردن فاصله شمال و جنوب شهر بوده است.

وی ادامه داد: به موجب این پهنه بندی، شکل گیری بازارهای تجارت جهانی در مقیاس ملی، منطقه ای و بین المللی موجب می شود که توجه سرمایه گذاران بخش خصوصی به این مناطق جلب شده و فعالیت های متعددی در حوزه های تجاری، اداری و خدماتی و فضاهای تفرجگاهی و بازارهای بین المللی در اینجا شکل بگیرد که بشدت در ارتقا سطح کیفی مناطق جنوبی تهران موثر است.

سالاری افزود: با شکل گیری بازارهای تجارت جهانی، یکی از راهبردهای ۱۷ گانه طرح جامع که بر ارتقاء جایگاه تهران در سطح ملی، منطقه ای و جهانی تاکید دارد تحقق می یابد و این بازار ها موجبات جذب گردشگر در جنوب شهر را فراهم می کند و می تواند در این مقطعی که شهرداری تهران با کمبود درآمد مواجه است برای شهرداری تولید درآمد داشته باشد.

وی یادآور شد: از آنجاییکه کاربری این اراضی به عنوان پهنه کار و فعالیت تعیین شده اند، بارگزاری با ظرفیت سکونتگاهی در آنجا صورت نمی گیرد و موجب افزایش جمعیت نمی شود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه ظرفیت پهنه های کار و فعالیت در پهنه های جنوبی تهران بخصوص منطقه ۱۶ مغفول مانده است تاکید کرد: قطعا ما در کمیسیون شهرسازی و معماری شورا و با همکاری کمیسیون برنامه و بودجه این موضوع را پیگیری می کنیم تا شهردار تهران با ایجاد سازوکار یا سپردن تولیگری و مدیریت راهبری به یکی از سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه شهرداری تهران بتواند در راستای تحقق ایجاد بازارهای تجارت جهانی در این پهنه ها اقدام عاجل انجام دهد.