رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بازدید صبحگاهی خود از محل احداث تصفیه خانه فاضلاب منطقه 4 شهرداری تهران اظهار داشت: در جامعه شهری امروز معضلات زیست محیطی از جمله کم آبی و آلودگی هوا از مهم ترین چالش های کلانشهرها بخصوص کلانشهرتهران است که حفظ، نگهداری و گسترش درختان، پارک ها و فضای سبز شهر می تواند به رفع این چالش ها کمک کند، بنابراین ضرورت دارد برای رسیدن به این هدف، مجموعه مدیریت شهری با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای نقش آفرین در اداره شهر مبتنی بر مدیریت هماهنگ نسبت به انجام اقداماتی برای ارائه راهکارهای تامین آب اقدام کنند.

 وی ادامه داد: در این راستا یکی از رویکردهایی که طی سال های گذشته در شورای شهر و شهرداری تهران مورد توجه بوده، استفاده از پساب شبکه فاضلاب شهر تهران برای آبیاری مجموعه پارک های عمومی، درختان و فضای سبز موجود در شهر است. به همین منظور و در جهت تحقق این رویکرد ما مجموعه جلساتی را با شرکت آب و فاضلاب شهر تهران و وزارت نیرو برگزار کردیم.

  سالاری تصریح کرد: پیشنهادی که در این جلسات مطرح شد احداث مجموعه ای از تصفیه خانه های فاضلاب در مناطق و محلات شهر تهران بخصوص مناطقی که دارای سرانه پارک های عمومی بیشتری هستند مانند 4 و 22 است، در همین راستا مقرر شد مطالعات امکان سنجی برای احداث چندین تصفیه خانه در شهر تهران صورت بگیرد.

 رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به بازدید امروز صبح خود از منطقه 4 بیان کرد: بازدید مشترکی که ما امروز به همراه شهردار منطقه و شرکت آب منطقه ای و شرکت آب و فاضلاب شهر تهران از محدوده پارک یاس فاطمی و لویزان در منطقه 4 داشتیم به منظور مکانیابی برای احداث تصفیه خانه فاضلاب بود که خوشبختانه همکاری خوبی از سوی سازمان ها و نهادهای مربوطه و همچنین سازمان منابع طبیعی شهر تهران در این خصوص انجام شده و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد امضاء توافقنامه احداث تصفیه خانه بزرگ فاضلاب منطقه 4 و همزمان تصفیه خانه فاضلاب در منطقه 22 شهرداری تهران باشیم.

 وی ادامه داد: احداث شبکه فاضلاب شهر تهران از حدود یک دهه پیش آغاز شده و تا کنون 60 تا 70 درصد آن ساخته شده است اما متاسفانه بدلیل عدم اتخاذ راهکارهای لازم برای استفاده از پساب های فاضلاب،کلیه پساب ها به سمت جنوب شهر تهران جاری می شود در صورتی که در کشورهای توسعه یافته برای بهره برداری از پساب در حفظ و نگهداری درختان، بصورت منطقه ای و محله ای تصفیه خانه های فاضلاب احداث کرده اند اما در تهران از این موضوع غفلت شده است.

  سالاری افزود: رویکرد شورای پنجم، پیگیری این موضوع بصورت جدی است و ما نیز در کمیسیون شهرسازی و معماری این موضوع را پیگیر ی به جد می کنیم و امیدواریم امضا توافقنامه ها و احداث تصفیه خانه های مناطق 4 و 22 الگویی برای سایر مناطق مناطق و شهرهای کشور باشد.