محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری با اشاره به جلسه امروز خود و  شهر بانو امانی رییس کمیته ایمنی در حمل و نقل شورای شهر تهران  در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با موضوع بررسی نحوه اجرایی شدن خیابان کامل در شهر تهران، گفت: در جلسه ای که امروز به همراه همکارم خانم امانی با دکتر مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری و مدیران مربوطه داشتیم، ابتدا گزارشی مبسوط از سیر تبیین مبانی نظری و تدوین چارچوب ها و دستورالعمل های اجرایی خیابان کامل در شهر تهران و فرآیند شناسایی و ارزیابی خیابان هایی در مناطق ۲۲ گانه که قابلیت اجرای خیابان کامل را دارند، ارائه شد.

وی ادامه داد: در مرحله اول تعداد ۳۶ معبر به طول ۶۶ کیلومتر از پیشنهادات مناطق ۲۲ گانه، توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک انتخاب شده و به مرحله مطالعات و ارزیابی و تطبیق با شاخص های خیابان کامل راه یافته اند و نهایتاً تعداد ۲۲ معبر، مجموعا به طول ۳۲ کیلومتر در مناطق ۲۲ گانه شناسایی و ارزیابی شدند که از نظر کارشناسی و فنی ظرفیت تبدیل شدن به خیابان کامل را دارند.

سالاری تصریح کرد : در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد، معاونت حمل و نقل و ترافیک آخرین بررسی‌های فنی و کارشناسی و هماهنگی با سایر دستگاه ها و نهادها، به ویژه راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ را انجام دهند و در جلسه مشترک کمیسیون های شهرسازی و معماری و حمل و نقل ترافیک شورای شهر و معاونت‌های متناظر با حضور شهردار تهران، اجرای عملیات معابر تعیین شده در مناطق ۲۲ گانه تهران آغاز شود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به تعریف خیابان کامل گفت: در برنامه ریزی شهری و مهندسی ترافیک، خیابان کامل به راه‌های ارتباطی گفته می‌شود که به منظور ایجاد دسترسی امن، جذاب و راحت برای تردد تمام شهروندان، از جمله عابران پیاده، دوچرخه سواران، خودروها و وسایل حمل و نقل عمومی و … با هر سن یا میزان توانایی جسمی، طراحی، اجرا و مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه خیابان کامل، اولین بار در شهرهای ایالات متحده آمریکا آن هم پس از جنگ جهانی دوم و گسترش و نهادینه شدن خودرو محوری مطرح و اجرایی شد، اظهار داشت: با روی کار آمدن مدیریت شهری دوره پنجم، مبتنی بر تحقق رویکرد انسان محوری در شهر تهران، ایده خیابان کامل در سرفصل‌ها و ادبیات برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و در برنامه و بودجه سال 99 قرار گرفت و به تصویب شورای شهر تهران رسید.

سالاری با بیان اینکه عملیات اجرایی 22 خیابان کامل در شهر تهران بزودی آغاز می شود، افزود: با توجه به اینکه تمامی ذینفعان این مفهوم، شامل شورای شهر، شهرداری تهران، کمیسیون‌ها و معاونت های تخصصی، مناطق ۲۲ گانه، کارشناسان، جامعه حرفه‌ای و شهروندان نسبت به عملیاتی شدن خیابان کامل با رویکرد بازپس گیری معابر و عرصه های عمومی از خودروها به نفع شهروندان، متفق النظر شده‌اند، از شهردار تهران خواستیم تا در مدت زمان باقی مانده از این دوره مدیریت شهری، در هر منطقه حداقل یک خیابان را به خیابان کامل تبدیل کند.