محمد سالاری از عدم ارائه فرم های اعلام عوارض سیستمی و چاپی در مناطق 22گانه شهرداری تهران انتقاد کرد.

رئیس کمیسیون معماری و شهر سازی شورای شهر تهران با انتقاد از اینکه در اکثر مناطق 22 گانه شهرداری تهران معاونت های شهرسازی از ارائه فرم های اعلام عوارض که توسط سامانه الکترونیکی محاسبه و چاپ می شود، امتناع می نمایند گفت: این موضوع موجب سرگردانی و بلا تکلیفی گسترده ای در مناطق 22 گانه شده و تالی فاسد گسترده ای را نیز ایجاد میکند .

محمد سالاری ادامه داد: محاسبه دستی وعلی الحساب عوارض، فرآیندصدور پروانه و سایر گواهی ها و ارائه شفاهی و یا غیر سیستمی به شهروندان خلاف قانون و حذف مصوبات شورا بوده و مغایر با شفاف سازی فرآیند های محاسبات مالی در شهرداری ها می باشد.

سالاری با ارائه تذکر به شهردار تهران و شهرداران مناطق ،در خواست کرد: می بایست ظرف یک هفته پاسخ و چرائی این نوع تصمیمات اعلام گردد و بفوریت دستورات لازم به مناطق شهرداری به منظور اصلاح این رویه غیر قانونی ابلاغ گردد.

این عضو شورای شهر تهران اعلام کرد: مناطق شهرداری، عدم ارائه این فرم های عوارض سیستمی را مبادرت شهروندان به تهاتر پیمانکاران و طلبکاران از شهرداری و کاهش میزان وصول نقدینگی در مناطق اعلام می کنند.