رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در سخنان پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر ضمن تشکر از مجموعه دست اندر کاران برگزاری انتخابات شورایاری ها اظهار داشت: طی چند روز گذشته که در گردهمایی های کاندیداهای مناطق حضور داشتم، شاهد برنامه ریزی های خوبی در این حوزه بودم و لازم میدانم از زحمات دست اندرکاران علی الخصوص ستاد هماهنگی شورایاری ها تشکر کنم.

 سالاری با اشاره به الکترونیکی شدن رای گیری در انتخابات شورایاری ها بیان کرد: از آنجاییکه در دوره گذشته ریاست هیات نظارت بر انتخابات شورایاری ها را به عهده داشتم بخوبی می دانم که رای گیری های سنتی که در انتخابات معمول است، زمینه ساز مشکلات و چالش هایی در جریان انتخابات است اما الکترونیکی شدن آن حدود ۵۰ درصد از زحمات مربوط به برگزاری انتخابات را کاهش می دهد و به همین میزان هم از انحرافات و تخلفات احتمالی جلوگیری می کند.

  وی افزود: لازم می دانم از همینجا از ریاست شورای شهر تهران و همکاران دیگر از جمله آقایان الویری و مسجد جامعی و دوستان ستاد هماهنگی شورایاری ها که رایزنی های خوبی را برای برگزاری این انتخابات در روز جمعه انجام دادند، تشکر می کنم، کما اینکه اخباری که در این زمینه منتشر شد، فضای انتخابات را جدی تر کرد.امیدواریم در انتخابات روز جمعه شاهد مشارکت بیشتر شهروندان نسبت به دوره های گذشته باشیم.