با پیشنهاد محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و حمایت سایر اعضای شورا طرح” الزام شهرداری تهران به تدوین سند تعیین فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه های کارو فعالیت (S) و مختلط (M) و همچنین ساماندهی مال ها و مجتمع های چند منظوره در شهر تهران به هیات رئیسه شورا جهت قرارگیری در دستور جلسه شورا ارائه شد.

بخوانید