محمد سالاری با اعلام خبر تصویب طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 در جلسه امروز کمیسیون ماده 5 ، با اشاره به سابقه تاريخي چرايي تهيه طرح ويژه  منطقه 22 اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری در سال 93، کمیته ای متشکل از دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تشکیل شد تا مغابرت های طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران احصا شود. پس از احصاء مغایرت ها، بخش عمده بندهای مغایر ابطال شد. یکی از بندهایی که ابطال شده، بند 16.29 و مربوط به منطقه 22 بود که با ابطال آن، شهرداری تهران ملزم به تهیه طرح تفصیلی ویژه برای منطقه 22 شد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: تهیه طرح تفصیلی منطقه 22 در دوره پنجم شورا در دستور کار قرار گرفت و کلیات این طرح در تاريخ ٩٨/٦/١٢ در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسید و نهایتا طرح تفصیلی ویژه منطقه 22  با محوريت كميسيون شهرسازي ومعماري شوراي شهر تهران طي جلسات متعددی با رویکرد تعاملی و مبتنی بر کار کارشناسی با شهرداری منطقه 22، مشاور پارت و معاونت های شهرسازی و معماری، و حمل و نقل شهرداری، و سایر ذینفعان، مبتنی بر 12 ماده واحده و تعدادی تبصره به انضمام 49 نقشه طرح تفصیلی در لایه های مختلف و با رویکرد توقف بارگذاری انبوه و همچنین توجه به موضوعات زیست محیطی و تامين سرانه هاي خدماتي و ارتقا کیفیت زندگی تهیه شد.

وی افزود: طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 در تاریخ 29 تیر 99 در صحن شورای شهر تهران به تصویب رسید که این مصوبه امروز در دستور کار کمیسیون ماده 5 قرار گرفت و به تصویب رسید، بدین ترتیب طرح تفصیلی ویژه منطقه 22  طي روزهای آتی با ابلاغ شهردار تهران عملياتي خواهد شد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به ویژگی های طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 گفت: در این طرح، سقف جمعیت پذیری از 750 هزار نفر  به 520 هزار نفر کاهش پیدا کرد البته بررسی های جدید نشان می دهد که در حال حاضر 230 هزار نفر در این منطقه سکونت دارند که سرانه های فعلی پاسخگوی همین جمعیت اندک هم نیست. همچنین برای اولین بار رویکرد  توسعه  مبتنی بر حمل و نقل همگانی مورد توجه قرار گرفت و با پیگیری مستمر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، کریدور حمل و نقلی منطقه در شورای عالی ترافیک به تصویب رسید. همچنین قرار است دو خط مترو یعنی ادامه خطوط 10 و 6 به این منطقه برسد. تعیین پهنه “تی” برای منطقه 22 نیز یکی دیگر از نکات مثبت طرح جدید است.

سالاری ادامه داد: در طرح ویژه جدید منطقه، برای اولین بار قرار شد، تامین سرانه های خدماتی روی پارسل به پارسل املاک باقی مانده، بنشیند تا به موجب روال غلط گذشته، این اراضی نیز در مسیر ساخت و ساز قرار نگیرند و برای رفع نگرانی از فریز شدن املاک قرار شد، سازوکاری تحت عنوان «بانک زمین خدمات عمومی» ایجاد شود که یکی از نقاط عطف این لایحه است.

وی افزود: پس از لغو بند 29-16 طرح تفصیلی قبلی‌توسط شورای عالی شهرسازی، شهرداری تهران این مصوبه را به منطقه ابلاغ نکرد و توافقاتی را با مردم، تعاونی ها و سازمان ها نوشتند، که منجر به ایجاد حقوق مکتسبه برای آن ها  شد، در طرح جدید برای حل این مساله، تشکیل کارگروهی پیش بینی شد تا مبتنی بر یک چارچوب برای این توافقات تصمیم گیری شود تاحقی از کسی ضایع نشود و توافقات فاقد مبنای قانونی هم عملیاتی نگردد.