رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: با ساخت و سازهایی که در منطقه ۲۲ انجام شده است این طرح نوش دارو بعد از مرگ سهراب است.

محمد سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ گفت: این طرح چندین بار در کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران مورد بررسی قرارگرفته است. هرچند با ساخت و سازهایی که در این منطقه انجام شده است این طرح نوش دارو بعد از مرگ سهراب است. این منطقه با توجه به دریاچه چیتگر و اقلیم کوهستانی می توانست یک فرصت تفرجگاهی کم نظیر باشد که ساخت و سازها این فرصت را از تهران گرفت.

او ادامه داد: در اراضی بزرگ مقیاس نیز که قرار بود بر اساس قانون ۳۰، ۷۰ ساخت و ساز شود و در آن تامین سرانه های هفت گانه پیش بینی شده بود ساخت و ساز شده است.

این عضو شورای شهر تهران با بیان این که بر اساس طرح جامع برای این منطقه ۳۰۰ هزار نفر جمعیت پیش بینی شده بود که با توجه به بارگزاری ها و ساخت و سازهای انجام شده این جمعیت پذیری به ۵۰۰ هزار نفر رسید گفت: در حال حاضر ۱۵۰ هزار نفر در این منطقه زندگی می کنند که این یک پیام دارد و آن این است که مردم تمایلی برای زندگی در این منطقه ندارند و ان هم به دلیل نبود سرانه های خدماتی، بهداشتی، آموزشی و … است. این منطقه از عدم وجودسامانه حمل و نقل عمومی رنج می برد، نبود سرانه‌های آموزشی یکی دیگر از مشکلات ساکنان است.

سالاری با اشاره به این که دیدگاه مدیران شهری این است که جمعیت پذیری منطقه را تا ۶۰۰، ۷۰۰ هزار نفر هم افزایش دهد. عمده زمین های این منطقه در پهنه های S, M قرار دارند و پیشنهاد داده شده بود که به دلیل اشباع شدن واحد های خدماتی اداری و تجاری، پهنه های S هم به پهنه M تبدیل شود. در حالی که جمعیت پذیری خط قرمز شهر تهران است به خصوص در منطقه ۲۲ و این طرح با این رویکرد به شورای عالی شهرسازی ارسال شده است.