رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران از تحقیق و تفحص در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران خبر داد.

 محمد سالاری گفت: یکی از رویکردهای اساسی شهر تهران در اصل نگاه رو به آینده و اصلاح امور است، نه اینکه همه زمان شورای شهر تهران را در گرو شخم زدن صرف گذشته هدر دهیم. اگر گذشته را واکاوی کرده ایم و به تحقیق و تفحص پرداخته ایم، استراژی ما این است که بخش اندکی از وقتمان صرف این امور شود و می‌خواهیم به عنوان یک شناخت از واقعیت موجود برای اصلاح آینده بهره گیریم.

 وی از تحقیق و تفحص در روزنامه همشهری خبر داد و خاطر نشان کرد: در خصوص تحقیق و تفحصاتی در روزنامه همشهری به تصمیم گیری نهایی رسیده ایم، برگه هایی نیز امضا شده و به کمیسیون اجتماعی و هیئت رئیسه شورا ارجاع داده شده است.