محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران در خصوص فلسفه ارائه این لایحه اظهار داشت: طرح جامع شهر تهران دارای راهبردی تحت عنوان ساماندهی سیما و منظر شهری است، در شورای چهارم نیز در دیدار اعضای شورا و شهرداری با مقام معظم رهبری، شهردار وقت تهران اعلام کردند که در حوزه های هویت بخشی شهر و ساماندهی نماهای شهری کار مناسبی انجام نشده است، بخش عمده بیانات مقام معظم رهبری نیزدرخصوص نابهنجاری نماهای شهر بود، لذا این موضوع به عنوان یک رویکرد اساسی طی سال های اخیر مورد توجه قرار گرفت و ما در همان زمان مصوبه ای تحت عنوان شورای ارتقاء کیفی شهر تهران تصویب کردیم.

 وی تصریح کرد: موضوع نما و طراحی آن یک موضوع محتوایی است و مانند سایر ضوابط طرح تفصیلی دستورالعمل پذیر و بخشنامه پذیر نیست، موضوع نما باید در جایی مورد تضارب آرا قرار بگیرد و ما سعی کردیم در کمیته های نما این روند را اجرا کنیم.

  سالاری با بیان اینکه طراحی نما توسط مردم، طراحان و معماران دارای صلاحیت های معتبر انجام می شود گفت: بنابراین ما نمی توانیم بگوییم طراحان چه طراحی کنند. این طراحی ها تاکنون در فرایند سیستمی صدور پروانه مورد بررسی قرار نمی گرفت و متولیان ساخت و ساز می توانستند هر نمایی را که خودشان صلاح می دانند اجرا کنند و هیچگونه محدودیت و ممنوعیتی هم برای آن وجود نداشت اما در اصل باید دستورالعملی وجود داشته باشد تا به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شود که براساس آن نماهای ساختمان ها طراحی شود البته که اگر از تمام صاحبنظران حوزه معماری و طراحی شهری سوال کنید، می گویند که این موضوع بخشنامه پذیر نیست چراکه در این خصوص باید مردم دارای اختیار داشته باشند و طراحی توسط مهندسین معمار و طراحان شهری دارای مدرک از مراکز ذیصلاح صورت گیرد، همچنین نباید مانع خلاقیت معماران و شهرسازان شد.

 وی افزود: بنابراین این طرح ها باید در کمیته ای مورد بررسی قرار گیرد، این کمیته ها از سه سال گذشته مشغول فعالیت هستند و تمام پرونده هایی که پروانه برای آن ها صادر شده به کمیته های نما می روند و نقشه های نمای آن ها بررسی شده و در نهایت نقشه تایید شده به پیوست پروانه چاپ می شود، ما با حضور معاونت شهرسازی و معماری وصاحبنظران وکارشناسان بازخوردهای این مدت فعالیت کمیته های نما را احصا کردیم و اصلاحات لازم نیز در این خصوص انجام شده است.