محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه سیاست گذاری همایش نما با محوریت مصالح و جزییات اجرایی گفت: در گذشته، ما باید شهرداری را متقاعد می کردیم تا بپذیرد در فرایند صدور پروانه موضوعی به نام نمای ساختمان ها و سیما و منظر شهری وجود دارد که تاثیر بسزایی هم در هویت بخشی شهر و سبک زندگی جامعه شهری دارد، اکنون موجب خوشحالی است که به مرحله ای رسیدیم که معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و اداره کل واحدهای مربوطه با مشارکت سایر ذینفعان به جزییات اجرایی حوزه نما ورود کرده اند.

 

غفلت از ماموریت های حوزه شهرسازی و معماری طی دهه های گذشته

 

وی با اشاره به سابقه مورد توجه قرار گرفتن موضوع نما و سیما و منظر شهری بیان کرد: زمانی که ما به شورای چهارم شهر تهران ورود پیدا کردیم، متوجه شدیم که ماموریت های شهرسازی و معماری به شدت مغفول مانده و ماموریت های صرف عمرانی و سخت افزاری بر سایر ماموریت های مدیریت شهری غلبه کرده است تا حدی که زمانی که ما پیشنهاد تشکیل کمیسیون شهرسازی و معماری در شورای شهر را ارائه کردیم.

 

وی ادامه داد: اعضای وقت شورا گفتند که ماموریت های این حوزه در حدی نیست که یک کمیسیون برای آن تشکیل دهیم و ما در پاسخ آنان مطرح کردیم که با وجود طرح جامع شهر تهران و راهبردهای مربوطه، طرح تفصیلی و طرح های موضعی و موضوعی، ضرورت کنترل و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز، ساماندهی تخلفات ساختمانی، تاب آوری شهری و احیا و نوسازی بافت فرسوده و بازآفرینی شهری و ضرورت توجه به تحولات کالبدی و فضای شهر، موضوع مدیریت حریم و صیانت و حفاظت از آن، موضوع سیما و منظر شهری و توجه به احیاء و بهسازی و مرمت بناهای تاریخی و… چطور می شود که چنین ماموریت های مهمی نیاز به تشکیل یک کمیسیون نداشته باشد و بالاخره توانستیم اعضا را برای ایجاد این کمیسیون متقاعد کنیم.

 

سالاری بیان کرد: بعد از چند ماه از شروع به کار شورای چهارم و تشکیل کمیسیون مذکور، اعضای شورا و مدیران شهرداری به دیدار مقام معظم رهبری رفتیم و در آن جلسه بخش عمده صحبت های ایشان در خصوص ماموریت های شهرسازی و معماری و موضوع ضرورت هویت بخشی وساماندهی نماهای آشفته شهر و تاثیر آن در سبک زندگی مردم بود.

 

وی افزود: پس از آن یکسری اقدامات در حوزه نما و سیما و منظر انجام شد که یکی از آن اقدامات، ایجاد شورای ارتقا کیفی و تبدیل آن به مصوبه شورای شهر بود که متاسفانه از اواسط راه بصورت مستمر تشکیل نشد و ضرورت دارد در این دوره نسبت به احیاء آن اقدام شود، همچنین ما در شورای شهر یک طرح دوفوریتی را ارائه دادیم که بر اساس آن شهرداری تهران ملزم شده لایحه مربوط به ساماندهی نماهای شهری را با رویکردهای مشخص به شورای شهر جهت تصویب ارائه دهد اما متاسفانه شهردار وقت این لایحه را ارائه نداد تا اینکه بالاخره در دوره پنجم این لایحه تهیه شد و پس از بررسی های جامع و تضارب آراء مبتنی بر نظرات کارشناسی نهایتا در روزهای اخیر به تصویب رسید.

 

موضوع طراحی نما بیشترغالب محتوایی و کیفی دارد

 

سالاری با اشاره به لایحه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهری اظهار کرد: این لایحه بیشتر یک سازوکار تصمیم سازی برای نماهای شهری و نظارت بر نوع طراحی ها و اجرای آن ها است و مقرر شده معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی یکسال نسبت به ارائه دستورالعمل ها و ضوابط ملاک عمل اقدام کند البته از آنجاییکه طراحی نما بیشتر یک موضوع محتوایی و مبتنی بر خلاقیت طراحان است خیلی نمی توان برای آن ضوابط کمی و تکلیفی تعیین کرد چراکه ضوابط نما صرفا کمی نیست بلکه ابعاد محتوایی جدی دارد.

 

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه طی دهه های گذشته معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از حوزه ماموریتی خود منحرف شده بود گفت: این معاونت طی سال ها و دهه های اخیر بتدریج عملا به زیر مجموعه معاونت مالی و به عنوان اداره کل درآمدزایی تبدیل شد و معاونتی که باید به صیانت از ماموریت های شهرسازی و معماری می پرداخت، خود بانی انحراف طرح تفصیلی و طرح جامع شد و اکنون آقای حناچی که یک متخصص حوزه شهرسازی و معماری است باید یک تغییر رویکرد اساسی در این حوزه ایجاد کند در غیراین صورت، قطعا شهردار فعلی تهران در تاریخ مواخذه خواهد شد و بیشترین مواخذه در حوزه شهرسازی و معماری خواهد بود.

 

وی در خصوص فلسفه تشکیل کمیته های نما در دوره چهارم شورا توضیح داد: زمانی که شهرداری دوره گذشته از ارائه لایحه ساماندهی نماهای شهری امتناع کرد، ما پس از بررسی هایی خواستار تشکیل کمیته های نما شدیم، بخشنامه ای در این خصوص با همکاری کمیسیون شهرسازی و معماری در معاونت شهرسازی و معماری تهیه و کمیته های نما تشکیل شدند. با اجرایی شدن این کمیته ها یکسری ضوابط و اصول نیز تعیین شد تا کمیته ها بر اساس این ضوابط اقدام کنند و در این فرایند ما متوجه شدیم که در حوزه مبانی نظری بسیار مشکل داریم و باید گفت که اساتید این حوزه عملا تولید محتوای قابل قبول و تحقق پذیری که در فرایند اجرا بتوان از آن بهره برد بصورت جدی نداشته اند لذا با همکاری چندین مشاور به تعیین یکسری احکام از جنس باید ها و نباید و توصیه ها بسنده کردیم البته که بیشتر از این نیز دخالت در طراحی نما امکانپذیر نیست چراکه طراحی حاصل خلاقیت های معمارانه است و دخالت بیش از حد در آن مانع بروز خلاقیت می شود.

 

صدور احکام سلیقه ای توسط اعضای کمیته های نما

 

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اضافه کرد: پس از ایجاد کمیسیون شهرسازی و معماری و از اواسط دوره چهارم تاکنون نقشه های نما نیز در فرایند صدور پروانه مورد بررسی قرار می گیرند اما باید اعتراف کنیم که هم اکنون یکسری احکام سلیقه ای توسط اعضای کمیته نما در فرایند بررسی نقشه های نما در مناطق ۲۲ گانه صادر می شود که مبانی قابل قبول و اعتنایی ندارد و این امر موجب از بین رفتن خلاقیت های معمارانه و بعضا کاهش کیفیت طراحی نما در خصوص برخی پروانه ها دربعضی مناطق شده است.

 

سالاری با اشاره به قانونی شدن موضوع طراحی، پایش و اجرای نماهای شهری بیان کرد: اکنون این قانون که در راستای یکی از مهم ترین راهبردهای طرح جامع تصویب شده است، یک افتخار برای پایتخت است و قطعا الگویی برای سایر شهرها خواهد شد و امیدواریم بتوانیم این موضوع را به یک دغدغه جدی تبدیل کنیم.

 

وی ادامه داد: راهکار نهایی ساماندهی نماها و سیما و منظر شهری و هویت بخشی به شهر تهران صرفا با بررسی نقشه ها در کمیته های نما محقق نخواهد شد البته قطعا وجود کمیته های نما در این مقطع گذار و تا نهادینه شدن این رویکرد در بین آحاد جامعه شهری و بخصوص متولیان ساخت و ساز و طراحان نما و نهادهای مرتبط مانند شهرداری ها و سازمان های نظام مهندسی و دیده بان های شهری کارساز است.

 

سالاری همچنین از شهرداری تهران خواست تا در فرایند فرهنگ سازی و الگوسازی و معرفی الگوهای برتر نما و طراحان نماهای برتر و متولیان ساخت و ساز در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد به نحوی که به صورت مستمر نسبت به تجلیل، تشویق و معرفی آنان در سطح شهر اقدام کند و در این خصوص جشنواره هایی دائمی و سالانه تعریف کند تا در آن جشنواره ها به نماهای برتر و طراحان برتر و حتی شهروندان دارای ساختمان با نمای برتر، جوایزی با شاخص های علمی و کارشناسی اهدا شود.