رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران گفت: امیدواریم در مدت زمان باقی مانده از شورای چهارم، لایحه مدریریت یکپارچه شهری، درآمد های پایدار و نیز موضوع بافت های فرسوده مرتفع شود.

محمد سالاری در دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورا با اشاره به سخنان رییس جمهور در سالروز شورا ها گفت: آقای روحانی وعده دادند دو لایحه مهم مدیریت یکپارچه شهری و درآمد های پایدار تا آخر سال به نتیجه برسد. با این حال تقاضای من این است که شورای شهر تهران به عنوان یک نهاد تاثیر گذار در مدیریت شهری آخرین بروز رسانی در این موارد را به عنوان یک نهاد کارشناسی در اختیار قرار دهد تا آنچه که شایسته و بایسته است مصوب گردد.

سالاری همچنین با اشاره به روند تصویب برنامه ششم نیز تصریح کرد : شورا و اعضای آن باید نقش پر رنگ  تری در روند تصویب برنامه ششم داشته باشند و اعضای شورا باید در کمیته های تخصصی زیر گروه کمیسیون اصلی حضور داشته باشند. اگر تصویب برنامه ششم در مجلس کنونی انجام شود این ضرورت دو چندان خواهد بود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به تشکیل ستاد باز آفرینی بافت های فرسوده گفت: این ستاد جلوه ای از مدیریت یکپارچه شهری بود و امیدواریم بتوانیم تا مدت زمان باقی مانده از عمر مدیریت شهری کنونی گام های موثری در حل این مشکل بزرگ شهر برداریم.