در جلسه معارفه معاونین شهردار و شهرداران جدید که با حضور شهردار تهران که در صحن شورای شهر تهران برگزار شد ، تعدادی از اعضای شورا نظرات و انتقادات خود را به نحوه عزل و نصب های شهرداری اعلام کردند.

محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد شدید نسبت  به هیات رییسه و اعضای شورای شهر تهران اظهارداشت:متاسفانه شورای شهر از اعمال اختیارات قانونی خود بسیار عقب تر از شهرداری تهران می باشد، به نحوی که شهردار تهران هم در عزل و نصب ها و هم در  سایر امور اجرایی نه تنها از حداکثر اختیارات قانونی خود بهره می برد بلکه فراتر از اختیارات خود هم عمل می کند .

وی ادامه داد: من فکر میکنم باید به آقای قالیباف احسنت گفت چراکه از حداکثر اختیارات خود استفاده می کند و بایستی به شورای شهر تهران و هیات رییسه آن تسلیت گفت برای اینکه  نمی توانداز اختیارات خودش برای پیگیری تخلفات و مشکلاتی که از سوی کمیسیون ها ، اعضا و شهروندان مطرح می شود رسیدگی کند.متاسفانه مجموعه تذکرات ، ارائه دغدغه ها ، اعلام تخلفات ، حسابرسی ها و تخصیص بودجه های خارج از برنامه و قانون که از سوی  اعضا و کمیسیون ها اعلام می گردد ، بی  نتیجه ای است و تغییری در رویکرد شهرداری تهران ندارد و این نشانگر تنزل جایگاه عضویت شورا و نمایندگی و مصداق بارز ظلم به مردم است.

این عضو شورا به ارائه لیست بلند بالایی از تخلفات عدیده درحوزه های شهرسازی و معماری و شوراهای معماری مناطق اشاره کرد و از اینکه علی رغم بارها تذکر اجازه گزارش در صحن علنی شورا داده نمی شود ،به هیات رییس شورا انتقاد کرد .

سالاری گفت: اعضای شورا بهتراست بجای زیر سوال بردن عزل و نصب ها در شهرداری تهران که از اختیارات قانونی شهردار است ، از اختیارات قانونی خود استفاده کنند.متاسفانه هیات رییسه شورا به درخواست شهردار تهران و یا معاونین و شهرداران مناطق بعضا دستور جلسات شورا را جابجا می کنند و روز طرح آن ها را تغییر می دهد . بطور کلی اعضای شورای شهر از تمامی اختیارات قانونی بویژه در حوزه نظارت استفاده نمی کنند و این عین ظلم به شهر و مردم است.

سالاری همچنین نسبت به اینکه بر اساس محورهای برنامه 5 ساله مصوب و مصوبات شورا شاهد تصمیمات سلیقه ای در مناطق ، ثبت تخلفات ساختمانی گسترده ، عدم اجرای مصوبه ضریب k  مربوط به تعرفه های تجاری و اداری ثابت و عدم اصلاح حسابرسی ها می باشیم به اعضای شورا و هیات رییسه هشدار داد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران  در پایان خطاب به اعضای شورا گفت: بجای دخالت در جابجایی مدیران ، معاونین شهردارو شهرداران مناطق  بهتر است عملکرد مدیران و شهرداری تهران و ساختار آن را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آیا خروجی عملکرد آن ها با  مصوبات  و برنامه های مصوب مغایرت دارد یا خیر؟ که البته در  این حوزه مغایرت های جدی وجود دارد ولی ما از اختیارات قانونی خود استفاده نمی کنیم.