محمد سالاری به همراه تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی از انتشارات و کتابفروشی های خیابان انقلاب بازدید نمودند.

 

حوالی ساعت 10:30 صبح روز پنجشنبه ، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای اسلامی شهر تهران با حضور در محل فرهنگسرای سبز با قرار گرفتن پشت دخل کتابفروشی به فروش انواع کتاب به مراجعان مبادرت نمود.

 

سالاری دلیل حضور حضور خود در این مراسم نمادین را ، جایگاه کتاب و کتابخوانی در کشور دانست و اظهار داشت: بی شک نمادینه کردن هرچه بیشتر کتاب و کتابخوانی در بین مردم ، مسئولین نظام و مدیریت شهری تاثیر قابل توجهی در ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه دارد و به همین دلیل با پیشنهاد آقای مسجد جامعی در محل کتابفروشی حضور پیدا کردم .

 

وی افزود:اساسا ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه که عمدتا در نتیجه کتاب و کتابخوانی محقق می شود ، تاثیر قابل توجهی در تحقق برنامه ریزی ها و مصوبات شورای شهر تهران داشته و تحقق پذیری برنامه های 5 ساله و سالانه مدیریت شهری و شورا را بیشتر می نماید و البته این ارتقاء علاوه بر سطح محلی ، در سطح ملی هم صادق است ، به این مفهوم که هر آنچه بتوانیم کتاب و کتابخوانی را گسترش دهیم میزان تحقق پذیری برنامه های سند چشم انداز نظام و سیاست های کل و برنامه ریزی های 5 ساله و سالانه دولت بیشتر می گردد.

 

سالاری پیشنهاد داد که شورای اسلامی شهر تهران می بایست شهرداری تهران را با مصوباتی مکلف نماید تا بخش قابل توجهی از بودجه های فرهنگی را در حمایت از کتابفروشی ها و انتشارات شهر تهران هزینه نماید.