محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در خصوص جزییات این مصوبه به اسکان نیوز می گوید : طرح تفصیلی جدید منطقه ۲۲ شهرداری تهران با رویکرد صیانت و حفاظت حداکثری از فضاهای سبز و باز، رعایت پیوست‌های مطالعاتی زیست‌محیطی و حداقل بارگذاری‌های جدید مطرح شد.با توجه به اینکه در طرح جامع شهر تهران سقف جمعیتی ۳۵۰ هزار نفر برای منطقه ۲۲ شهرداری تهران پیش‌بینی شده بود، نظر شورای عالی شهرسازی و معماری نیز تاکید بر همان سقف جمعیتی بود و این که طرح تفصیلی جدید را بر اساس همان سقف جمعیتی مصوب کند.

 او ادامه می دهد : بررسی‌ها و مطالعاتی که مشاور تهیه‌کننده طرح تفصیلی جدید انجام داده، نشان می‌دهد که متأسفانه طی سال‌های گذشته و در دوره مدیریت شهری قبل، مازاد بر این ۳۵۰ هزار نفر، مجموعه‌ گسترده‌ای از توافقات بین شهرداری ، تعاونی‌های مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شده و مبالغ مربوط به عوارض صدور پروانه هم از آنها دریافت شده که به نوعی تعهدی برای شهرداری و حقوق مکتسبه‌ نسبی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شده است.

 سالاری با تاکید بر این که رویکرد کمیسیون شهرسازی و معماری شورا و شهرداری تهران در دوره جدید این بوده که نباید اجازه داده شودجمعیت بیشتری به موجب طرح تدوینی جدید در منطقه ۲۲ پیش‌بینی و ساکن شود، می گوید : کمیسیون معماری و شهرسازی رویکردی کاملاً انقباضی رادر جریان تدوین طرح تفصیلی جدید پیشنهاد داد و بر آن نیز تأکید داشت ولی این اشکالی که وجود داشت این بود که دیگر نمی‌توان در خصوص توافقات انجام شده،کار زیادی انجام داد البته شورای عالی شهرسازی و معماری می‌تواند این مسئله را تصویب کند که بیش از ۳۵۰ هزار نفر جمعیت امکان‌پذیر نیست ولی این توافقات در دست مردم است و آنها می‌توانند از دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی حکم بگیرند واین مسئله نوعی ایجاد مشکل برای مجموعه‌ای از تعاونی‌های مسکن، نهادها و سازمان‌ها، اشخاص حقیقی می‌شود.

 سالاری با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری می گوید : طرح منطقه ۲۲ با رعایت سقف پیش‌بینی شده در طرح جامع و بررسی حقوق مکتسبه انجام می شود. بدین معنا آنچه که به سقف پیش‌بینی شده در طرح جامع تهران اضافه می شود، حقوق مکتسبه‌ای است که در طی سال‌های گذشته ایجاد شده است و باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار بگیرد.

 *رشد ۵ برابری جمعیت در منطقه ۲۲

 به گفته سالاری، بر اساس مطالعاتی که مشاوره انجام داده طی ۱۰ سال گذشته رشد جمعیت در منطقه ۲۲ نسبت به دیگر مناطق، افزایش بسیار قابل توجهی داشته و رشد جمعیت این منطقه ۶.۳ درصد است اما متوسط رشد جمعیت در تهران ۱.۳ درصد است البته این تفاوت رشد جمعیت طبیعی به نظر می‌رسد چون منطقه ۲۲ در ۱۰ سال گذشته ایجاد شده و این آمار عجیب و غریب و غیرطبیعی نیست.

 *تدوین طرح جدید منطقه ۲۲، TOD محور است

 یکی از موضوعاتی که در شورای عالی شهرسازی ومعماری در خصوص منطقه ۲۲ بر آن تاکید داشت توسعه حمل و نقل عمومی بود. حمل و نقل عمومی یکی از چالش های اصلی منطقه ۲۲ است.

 سالاری در این رابطه توضیح می دهد : یکی از موضوعاتی که ما سعی کردیم در فرآیند تدوین طرح تفصیلی لحاظ شود و شهردار منطقه ۲۲ هم که به لحاظ تجربیاتی که در فرآیند تدوین اسناد توسعه شهری دارد، برآن تاکید داشت موضوع حمل و نقل و ترافیک بود .بنابراین برای اولین‌بار طرح تفصیلی جدید منطقه ۲۲، TOD محور یعنی با لحاظ مطالعات حمل و نقلی تدوین شده است. در جریان بررسی برنامه ۵ ساله سوم شهر تهران نیز ما حکمی را تصویب کردیم که طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران در فرآیند بازنگری در انطباق با طرح جامع حمل و نقل شهری تدوین شود. اخیراً هم شورای عالی شهرسازی و معماری هم سند راهنمای تدوین طرح‌های توسعه شهری مبتنی بر طرح‌های جامع حمل و نقلی را تصویب کرده است.

 رییس کمیسیون معماری و شهرسازی با اشاره به نقاط قوت طرح تفصلی جدید منطقه ۲۲ می گوید : اتفاق خوبی که در منطقه ۲۲ و در این دوره مدیریت شهری افتاد، این است که طرح تفصیلی جدید، TOD محور و مبتنی بر مطالعات حمل و نقلی مصوب شد. همچین یکی از نکات مثبت طرح تفصیلی جدید این بود که سعی شده تا مجموعه کاربری‌های کار و فعالیت را بین اتوبان همت و حکیم تجمیع کند(۷۵درصد آن در همین محدوده است) و بالای اتوبان حکیم و زیر اتوبان همت به عرصه فراغتی و حفاظتی منهای کاربری‌هایی که در حال حاضر شکل گرفته، اختصاص پیدا کند (برای ۲۵ درصدی که شکل گرفته، نمی‌توان کاری انجام داد) و دیگر نباید پروژه های مانند مال‌ها که مازاد بر کاربری‌های فعالیتی شکل گرفته، ایجاد شود.

 به گفته سالاری مطالعات و بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که تاکنون ۲۰۰ هزار نفر در منطقه ۲۲ ساکن شدند و ۲۷۵ هزار توافق اعم از افرادی که پروانه گرفته‌اند و نساخته‌اند، در حال ساخت هستند و یا توافق کردند و در حال صدور پروانه هستندوجود دارد که به کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری اختیار داده شده تا همه توافقات را کارشناسی، تدقیق و پارسل به پارسل شناسایی کند.