رئیس کمیسیون معماری وشهرسازی شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: هوشمند سازی شهر می تواند فرصتی برای کسب درآمد از شبکه جامع دکل ها وآنتن های شهر تهران بوده و برای شهرداری درآمدهای قابل توجهی داشته باشد.

محمد سالاری در گفت وگو با « تهران سما» با اشاره به ارائه گزارش عملکرد شش ماه نخست شهرداری تهران در صحن شورای اسلامی شهر، اعلام کرد: شهرداری به همان میزان که درآمد نقدی و غیر نقدی ایجاد کرده است، پروژه ها را نیز به انجام رسانده است.

سالاری، گزارش نظارتی شش ماهه نخست از عملکرد شهرداری تهران را گزارشی عملیاتی و خوب معرفی و تاکید کرد: شورای شهر باید در حوزه درآمدهای شهر تهران، تغییر استراتژی بدهد به طوری که نحوه کسب درآمد در مدیریت شهری تهران باید از حوزه های سخت افزاری به سمت حوزه های نرم افزاری انتقال پیدا کند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی خاطر نشان کرد : سیستم های شهرسازی در کلان شهرهای کشور و تهران همانند شهرهای بزرگ دنیا باید به سمت شهرهای الکترونیکی و دیجیتالی حرکت کند و در این راستا شبکه های فیبر نوری و شبکه نرم آفزاری می تواند درآمدهای خوبی برای شهرداری تهران داشته باشد.