رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: شوراهای معماری مناطق محلی برای دور زدن قانون شده است.

محمد سالاری با اشاره به تصویب یک فوریت طرح “الزام شهرداری تهران به ضابطه مند کردن شوراهای معماری مناطق” در خصوص هدف از ارائه این طرح گفت: هدف کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر از ارائه “طرح الزام شهرداری تهران به تعیین ساختار و وظایف شوراهای معماری مناطق” ناظر بر مجموعه تصمیم گیری های گسترده ای است که در این شوراها در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران اتخاذ می شود و غالبا با اسناد فرادست اعم از مفاد طرح تفصیلی شهر تهران و مقررات شهرسازی و معماری و همچنین مصوبات شورای اسلامی شهر تهران مغایرت دارند.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی که در خصوص تصمیمات شوراهای معماری و یا شوراهای توافقات مناطق انجام شده نشان میدهد که متاسفانه قسمت عمده ای از تصمیم گیری های این شوراها نه تنها مبتنی بر مصالح شهر و شهروندان نیست بلکه این شوراها محل تصمیم گیری اند برای دور زدن قانون و زیرسوال بردن مفاد طرح تفصیلی شهر تهران شده اند.

سالاری در خصوص سابقه تشکیل شوراهای معماری مناطق اظهارداشت: بعد از ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران در ابتدای سال ۹۱، از آنجاییکه در آن زمان تکالیف طرح تفصیلی شهر تهران اعم از مطالعه و تدوین و نهایتا تصویب این تکالیف توسط شهرداری تهران و بقیه سازمان ها و نهادهای مرتبط انجام نشده بود موجب ورود شوراهای معماری مناطق در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها آن هم با رویکرد صرف درآمدزایی شد.

وی افزود: به مفهوم دیگر قرار بود با ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران مجموعه ارائه خدماتی که در حوزه شهرسازی مناطق و همچنین شهرداری مرکز و کمیسیون ماده ۵ ارائه می شود مبتنی بر طرح تفصیلی به عنوان قانون اساسی شهر باشد اما وقتی طرح تفصیلی ابلاغ شد اساسا کالبد شهر تهران وقسمت عمده ساخت و سازهای املاک و اراضی محدود قانونی شهر قبل از ابلاغ طرح تفصیلی شکل گرفته و طی دهه های گذشته مبتنی بر بخشنامه ها و سلایق شهرداران گذشته ساخته شده بود و برای آن ها حقوق مکتسبه ایجاد شده بود.

این عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: بنابراین از آنجاییکه در فرایند تدوین طرح تفصیلی توجه جدی به شکل گیری قسمت عمده کالبد شهر تهران در گذشته مبتنی بر یکسری قوانینی که با روح طرح و چارچوب قانونی طرح تفصیلی مغایرت دارد نشده بود، در پیوست های طرح جامع شهر تهران و مفاد طرح تفصیلی پیش بینی شده بود که شهرداری در این حوزه ها ورود کند و نسبت به تعیین تکلیف حدود ۴۳ تکلیفی که در آنجا وجود داشت اقدام کند و بعد از انجام این تکالیف طرح تفصیلی ابلاغ شود.

سالاری ادامه داد: اما تدوین کنندگان و تصویب کنندگان طرح تفصیلی اعم از شورا و شهرداری برای ابلاغ طرح عجله کردند و نهایتا بدون تعیین تکلیف این تکالیف طرح تفصیلی ابلاغ شد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با ذکر مثالی با اشاره به ضابطه بلند مرتبه سازی گفت: ضابطه بلند مرتبه سازی از جمله تکالیف مهم طرح تفصیلی بود که مقرر شد در فرایند تدوین طرح تفصیلی و تصویب در خصوص اینکه ساختمان های بلند مرتبه در چه مکان ها، پارسل ها و بلوک های شهری احداث شوند و همچنین میزان سطح اشغال و تعداد طبقات و نحوه طراحی و میزان فضاهای باز این ساختمان های بلند تعیین شوند.

وی ادامه داد: اما متاسفانه هنوز مطالعات این تکلیف انجام نشده و فرایند تصویب آن انجام نشده بود که طرح تفصیلی ابلاغ شد و اینجا بود که تصمیم گیری در خصوص چنین تکلیف هایی به شوراهای معماری مناطق سپرده شد و قرار شد این شوراها با تشخیص خود درخواست هایی را که برای بلندمرتبه سازی ارائه می شوند را مورد بررسی قرار دهند و با رویکر صرف درآمدزایی و در نظر نگرفتن سایر پیوست های مطالعاتی این پرونده ها را به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران ارجاع می دادند و با چنین رویکردی ساخت بلندمرتبه ها بدون انجام مطالعات جامع و کامل صورت گرفت.

سالاری با اشاره به اینکه اساسا رویکرد و ترکیب افراد تصمیم گیر و تصمیم ساز در شوراهای معماری مناطق بیشتر با نگاه تامین منابع درآمدی و مالی شهرداری تهران شکل گرفته بود و نه با نگاه ارتقاء کیفیت محیطی و ارتقا کیفیت زندگی و در نظر گرفتن دغدغه های از جنس شهرسازی و معماری بیان کرد: از طرفی هم کسانی که در گذشته نسبت به تشکیل شوراهای معماری مناطق اقدام کردند هدفشان انجام چنین ماموریت هایی که الان نهادینه شده نبود بلکه هدف آن ها ورود شورای معماری مناطق در خصوص مواردی بود که تفسیرهای متفاوت از بخشنامه و دستورالعمل های شهرداری بوجود می آید.

وی توضیح داد: بعضا در برخی از مواردممکن است واحدهای تصمیم گیر در حوزه شهرسازی مناطق و شهرداری تهران نظرات متفاوتی از یکی قانون یا بخشنامه داشته باشند و یا در فرایند اجرای ساختمان و اجرای آن مغایرت های جزئی نسبت به قوانین شهرسازی و معماری و مقررات مربوطه وجود داشته باشد مثلا میزان نورگیری زیر زمین.

سالاری افزود: اما رفته رفته شوراهای معماری و شوراهای توافقات مناطق از فلسفه اولیه ایجاد خود فاصله گرفتند و اکنون تصمیماتی در آنجا گرفته می شود که این تصمیمات حتی در حدود اختیارات شهردار تهران و شورای شهر هم نیست.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در پایان گفت: مجموعه این دغدغه ها موجب شد که ما در کمیسیون شهرسازی و معماری طرحی را در این خصوص ارائه دهیم و شهرداری را ملزم به ارائه لایحه ای برای تعیین ساختار و وظایف شوراهای معماری مناطق کنیم به نحوی که این اختیارات مغایر مفاد اسناد فرادست و طرح تفصیل هم نباشد. یک فوریت این طرح روز گذشته در شورای شهر رای آورد امیدوا ریم هرچه سریعتر با کار کار کارشناسی توسط کمیسیون های تخصصی شاهد تصویب کلیات و جزییات این طرح باشیم تا شهردار تهران در مدت زمان تعیین شده اقدام به ارائه لایحه کند.