نشست ” ساختمان های ناایمن و تاب آوری شهر تهران” از سلسله نشست های تخصصی گفتمان شهر با سخنرانی بهروز بهنام عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تیمور هنربخش مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور سرزمین، محمود قدیری معاون فنی سازمان آتش نشانی، عباس استاد تقی زاده مدیر مرکز تاب آوری مدیریت بحران شهر تهران و با حضور محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و پیمان حسین محسنی شهردار منطقه 12 و جمعی از اساتید ، ائمه جماعت ، شورایاران و پژوهشگران منطقه 12 برگزار شد.

محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این نشست با اشاره به فلسفه تشکیل این سلسله نشست ها گفت: اگر ما تصمیم گرفتیم سلسله جلسات گفتمان شهر را برگزار کنیم به این دلیل است که بتوانیم با همکاری کارشناسان، متخصصین و ذینفعان در سطح جامعه شهری تهران دغدغه ایجاد کنیم و وقتی دغدغه ایجاد شود مدیریت شهری مجبور می شود به سمت رفع مشکلات در راستای تحقق مطالبات واقعی ذینفعان شهر حرکت کند.

وی ادامه داد: یکی از اشکالات اساسی که طی دهه های گذشته در سطح حاکمیت، دولت ، مجلس و نیز در سطح مدیریت شهری موجب شده که وضعیت کشور به لحاظ تاب آوری و ایمنی، در وضعیت بسیار نامساعدی باشد اینست که شهروندان اطلاعات کافی از خطرات و خسارات ناشی از عدم تاب آوری شهر نداشته اند و لذا نه تنها به عنوان یک دغدغه عمومی مطرح نبوده بلکه خود ذینفعان و شهروندان هم در خصوص رعایت الزامات تاب آوری و ارتقاء ایمنی شهر و پرداخت هزینه های مربوطه غفلت کرده اند ودر این حوزه مطالبه گری جدی نداشته اند.

سالاری با اشاره به اینکه خوشبختانه به تدریج این موضوعات جزو مطالبات اساسی جامعه شهری می شود بیان کرد:حوادثی همچون حادثه پلاسکو ، زلزله های بم و کرمانشاه و… با وجود اینکه حوادث دلخراشی بودند و تعداد قابل توجهی از هموطنان وآتش نشانان عزیز شهر و کشورمان و سرمایه های مادی آن ها از بین رفت اما موجب شده که اکنون افکار عمومی از نمایندگان خود در شورا و مسئولین کشور ماموریت های نرم افزاری مانند ایمن سازی شهر را مطالبه کنند و صرفا خواستار ایجاد پل و بزرگراه درون شهری که شهر تهران را به یک کارگاه عمرانی تبدیل کرده بود، ولی در عمل ارتقاء کیفیت زندگی تاثیر قابل توجهی نداشتند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود:ما موضوعات بسیار با اهمیتی مانند مقررات ملی ساختمان ، اصول شهرسازی و معماری و… در حوزه مدیریت شهری داریم که متاسفانه چون این موضوعات مربوط به حوزه های نرم افزاری هستند هنوز به مطالبه عمومی و جامعه شهری تبدیل نشده و به همین دلیل در منظر عمومی شهردار ممتاز شهرداری بوده که تعداد پروژه های عمرانی بیشتری را اجرا و افتتاح کرده باشد.

وی با انتقاد از اینکه تاکنون در حوزه مسئولیت پذیری شهروندی اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است گفت: متاسفانه به رغم بودجه و اعتبارات قابل توجه حوزه فرهنگی اجتماعی(معادل سالیانه 1800 هزارمیلیارد تومان) هیچوقت از شهردار تهران معاونت فرهنگی وا جتماعی و سایر سازمان ها و ادارات موازی و شهرداران مناطق و نواحی مطالبه و سوال نشده که در حوزه افزایش مسئولیت پذیری شهروندی چه کرده اید؟به عنوان مثال در حوزه مسئولیت پذیری شهروندان تهران در خصوص تفکیک زباله از مبدا و.. تا چه اندازه موفق بوده اید؟

سالاری با اشاره به وجود مساجد، حسینه ها و اماکن متعدد مذهبی در تهران ادامه داد: ما شهروندان به عنوان افراد مسلمان چقدر در حوزه رعایت مقررات ملی ساختمان و اصول شهرساز و معماری و اصول ایمنی مسئولیت پذیر هستیم و اصول شهرسازی ومعماری ر ا رعایت می کنیم و عدم رعایت آن ها را جزو گناهان نابخشودنی می دانیم؟ متاسفانه به این موضوعات توجهی نمی شود چراکه این ها جزو مطالبات معتمدین محلات، گروه های مرجع، امامان جماعت، مداحان ، اساتید دانشگاه و حتی نمایندگان شوراهای شهر نبوده است .

وی افزود: طی یکی دو دهه گذشته مدیران شهری تمام سرمایه شهر را میفروختند و صرف ایجاد بزرگراه می کردند اما در حوزه بافت فرسوده با توجه به فجایعی که در انتظار این بافت هاست ما به عنوان شوراییان و مدیران شهری چه کرده ایم؟

این عضو شورای شهر تهران با بیان آماری از شهر تهران اظهارداشت: ما در شهر تهران 1250000 ساختمان ، 830 کیلومتر شبکه آب ، 880 کیلومتر شبکه گاز ،حدود 11000 کیلومتر شبکه فاضلاب ، 1760 کیلومتر خیابان و کوچه و 550 کیلومتر هم بزرگراه داریم که عمدتا شاخص های تاب آوری را ندارند، اساسا ما هنوز در کشور و پایتخت آن ،کانال های تاسیسات شهری نداریم و این ها باید مطالبه مردم محلات و شورایاران، گروه های مرجع و آحاد ذینفعان شودتا بسیاری از مشکلات شهررفع می شود.

سالاری با اشاره به سیاست های مدیریت شهری در دوره پنجم گفت: برنامه های شهردار تهران و بخشنامه هایی که تاکنون صادر شده موید این موضوع است که توجه به حوزه نرم افزاری، رعایت اصول شهرسازی ومعماری ، رعایت اصول و مقررات ملی ساختمان و رعایت استاندارهای ایمنی و جلوگیری از فساد و رانت در فرآیند مالی مورد توجه مدیریت شهری جدید است.امیدواریم مجموعه ذینفعان شهر هم این مطالبات را بصورت عام از مسئولین مدیریت شهری بخواهند .

وی ادامه داد: و با این تغییر رویکرد شهرداری به عنوان شهردار موفق در نظر عموم خواهد بود که در حوزه هایی چون حفظ و صیانت از بناهای تاریخی و میراثی ، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و موضوعاتی از این قبیل گام برداشته باشد.