رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در تذکری به شهردار تهران با اشاره به بخشنامه های مغایر طرح تفصیلی شهر تهران که هنوز هم در مناطق ملاک عمل است گفت: زمانی که ما تصمیمات مغایر طرح تفصیلی را احصا و شناسایی می کنیم و چرایی آن را می پرسیم، آن ها در پاسخ به ما، به بخشنامه های مغایر با طرح تفصیلی که در دوره گذشته ابلاغ شده است، اشاره می کنند‌.

وی تصریح کرد: زمانی که طرح تفصیلی ابلاغ شد با توجه به اینکه محدوده های طرح تفصیلی بطور کامل تدقیق نشده بود، معاونت شهرسازی و معماری یکسری بخشنامه هایی را بصورت ستادی ابلاغ کرد که در دوره گذشته با پیگیری کمیسیون شهرسازی و معماری این ۱۱۰۰ بخشنامه لغو شد اما بعد از مدتی مجددا ساری و جاری شد.

سالاری ادامه داد: نظارت بر عملکرد شهرداری در اجرای طرح تفصیلی و احصا مواردی از تخلفات و انعکاس آن به شهرداری بصورت مستمر توسط کمیسیون شهرسازی و معماری در حال انجام است اما پاسخ هایی که به ما داده شده، استدلال ها و توجیهاتی با استناد به مصوبات شورای معاونین شهرسازی و معماری از جمله مصوبه ۹۱/۳/۳۰، ۹۱/۴/۲۷، ۹۱/۵/۲۴، ۹۱/۵/۳ و مجموع ۷۸ بند موضوعات مرتبط با صدور پروانه و گواهی های ساختمانی است.

این عضو شورای شهر تهران افزود: قریب به اتفاق این تصمیمات، مغایر با ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی ابلاغی سال ۹۱ است و استناد به این مصوبات، صرفا جهت توجیه تخلفات و فاقد وجاهت قانونی است.

سالاری با اشاره به گذشت ۶ سال از اجرای طرح تفصیلی و پایش مکرر آن توسط شهرداری تهران این سوال را مطرح کرد که چرا اصلاح مواردی از این دست تاکنون در مراجع قانونی از جمله کمیسیون ماده ۵ پیشنهاد و به تصویب نرسیده است؟

وی افزود: از اینرو ضرورت دارد شهرداری تهران ‌ضمن ملغی نمودن اینگونه بخش نامه ها و صورتجلسات نسبت به اجرای صریح مفاد طرح تفصیلی شهر تهران اقدام کند و هیچ بخشنامه و صورتجلسه ای بجز مفاد طرح تفصیلی، ملاک عمل نباشد.