محمد سالاری گفت: با توجه به گسترش تخلفات شهرسازی در فرایند گذار، شهردار تهران دستورات لازم را برای جلوگیری از وقوع تخلفات شهرسازی در مناطق ۲۲ گانه صادر کند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در سخنان پیش از دستور خود گفت: متاسفانه در این فرایند گذار شاهد تخلفات گسترده ای در شهرسازی مناطق از جمله انحراف از مفاد طرح تفصیلی شهر تهران و عدول از مقررات شهرسازی و معماری ملاک عمل هستیم .

وی ادامه داد: همچنان در شوراهای معماری و حوزه شهرسازی مناطق تخلفاتی از قبیل تغییرکاربری ، تثبیت های تجاری و‌‌… در حال انجام است و حتی شنیدیم یکسری کمیته های درآمدی در نواحی شکل گرفته که با استفاده از قرار دادن نیوجرسی مقابل ساختمان هایی که تخلف دارند اقدام به درآمدزایی می کنند و این روندی بود که ما همواره در شورای چهارم با آن مخالف بودیم.

سالاری در پایان گفت:تعدادی از این تخلفات را نیز ما در کمیسیون احصاء کردیم که در اختیار هیات رییسه و اعضا شورا قرار دادیم. لذا از شهردار تهران تقاضا دارم دستورات لازم را به مناطق ۲۲ گانه برای جلوگیری از تخلفات شهرسازی مناطق صادر کنند.