طرح محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با عنوان ” الزام شهرداری تهران به محاسبه و صدور فرم های اعلام عوارض سیستمی و اجتناب از محاسبه و اعلام شفاهی و یا دستی فرم های عوارض” پس از کش و قوس های فراوان و مخالفت شهرداری تهران، بالاخره در سیصدو یکمین جلسه شورای شهر تهران تصویب شد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در این باره گفت: مطابق مفاد ماده 71 قانون شوراها ، مسئولیت تعیین میزان عوارض ساختمانی و نحوه دریافت آن بر عهده شوراهای شهر می باشد و شورای اسلامی شهر تهران به موجب مصوبات ابلاغی، شهرداری تهران را ملزم کرده است تا تمامی آیتم های عوارض ساختمانی اعم از صدور پروانه ، گواهی های عدم خلاف و پایانکار و یا تثبیت قانونی را بصورت مکانیزه و سیستمی بر مبنای تعرفه های مصوب شورا به شهروندان اعلام نماید.

وی ادامه داد: طی سال های اخیر برخی از آیتم ها بصورت مکانیزه محاسبه و فرم های اعلام عوارض به شهروندان از طریق دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران ارائه می گردید و برخی از آیتم ها مطابق تشخیص و سلایق مدیران ستادی و مناطق شهرداری به صورت توافقی اخذ می شد که در شورای چهارم با ایجاد کمیسیون شهرسازی و معماری، مصوباتی در خصوص تعرفه کاربری های تجاری و اداری براساس مرغوبیت محلی و مکانی و مرغوبیت راسته های تجاری و اداری تصویب شد و شهرداری تهران ملزم شد تا تمامی عوارض ساختمانی صرفا بر مبنای تعرفه مصوب شورا و به صورت سیستمی و الکترونیکی محاسبه و اعلام کند تا از هر گونه اعمال سلیقه شخصی و فساد و رانت احتمالی جلوگیری شود.

سالاری با اشاره به اینکه در سال 95 و بویژه در ماه های اخیر شاهد تغییر رویکرد انحرافی در فرآیند تصمیم گیری ها و اقدامات حوزه محاسبه و فرم های اعلام عوارض مناطق هستیم گفت: نه تنها در خیلی از موارد مبنای محاسبه عوارض ، سلایق مدیران مناطق می باشد بلکه حتی از ارائه فرم های اعلام عوارض هم اجتناب می شود و میزان عوارض بصورت شفاهی به شهروندان اعلام و از آنان درخواست می شود تا نسبت به پرداخت کل مبلغ عوارض و یا بخشی از آن به شهرداری اقدام کنند که این روال تخلف محسوب شده و مغایر مصوبات شورا می باشد.

این عضو شورای شهر تهران افزود: پس از این اتفاقات نسبت به تهیه طرح دو فوریتی اقدام نمودیم که با امضاء اکثریت اعضای شورای شهر به هیات رئیسه ارائه و با یک فوریت آن موافقت شد و در جلسه امروز،با حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مفاد این طرح یک فوریتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

سالاری به شهروندان تهرانی توصیه کرد از دریافت هرگونه فرم اعلام عوارض دستی و یا پرداخت اعلام شفاهی عوارض خودداری کرده و صرفا بر اساس فرم های سیستمی که بر اساس تعرفه های مصوب شورای اسلامی شهر تهران که نحوه محاسبه آن در فیش ها درج شده اقدام به پرداخت کنند.