محمد سالاری روز سه شنبه در بیستمین جلسه شورا در واکنش به گزارشی که رئیس اتاق اصناف تهران ارائه کرد اظهار کرد: یکی از طرح های موضوعی پیوست طرح تفصیلی ساماندهی مشاغل نامتجانس شهری است که متاسفانه تاکنون انجام نشده و این امر یکی از دلایلی است که امروز تهران زیست پذیر نیست و روز به روز کیفیت زندگی در آن کاهش می یابد.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح باید بخشی از مشاغل نامتجانس به خارج از تهران منتقل می شد که انجام نشده و آن هایی هم که منتقل شده نتوانستند کاملا مستقر شوند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به تشکیل پردیس های متعدد که در طرح جامع آمده است افزود: با شکل گیری پردیس ها بخشی از مشاغل نیز باید در پردیس مشاغل مستقر شوند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ادامه داد: یکی دیگر از تکالیف طرح تفصیلی این است که شهرداری ها هنگام ارائه مجوز به مجتمع های خدماتی و اداری نوع بهره برداری این مجموعه ها را با توجه به نیازهای هر منطقه و محله مشخص کنند.

وی گفت : مال ها و مجتمع های تجاری چند منظوره که امروز به عنوان یک تهدید برای شهر مطرح می شوند در اصل باید یک فرصت برای شهر محسوب شوند .

محمد سالاری در ادامه افزود: بر اساس طرح تفصیلی شهرداری تهران می بایست ظرف یکسال مجموعه های تجاری،اداری و خدماتی هر محله و منطقه را احصاء و کمبودهای خدماتی و اداری را مشخص می کرد تا زمانی که شخصی برای دریافت مجوز مال اقدام میکند شهرداری نوع بهره برداری آن را مشخص کند اما متاسفانه امروز این تشخیص براساس سلیقه مالک است که امیدواریم بتوانیم این مساله را اصلاح کنیم.

سالاری همچنین با اشاره به موضوع درآمدهای پایدار گفت: یکی از موضوعاتی که در شورای چهارم نیز مطرح بود اخذ درآمد و عوارض از کاربری های تجاری، اداری و خدماتی است که در حال حاضر در هنگام ارائه پروانه بصورت کلی و یکجا دریافت می شود در حالیکه بخشی از این عوارض باید در هنگام ارائه پروانه اخذ شود و مابقی در مرحله بهره برداری و متناسب با میزان درآمد مجتمع ها بصورت ماهیانه اخذ شود که این خود یک درآمد پایدار برای شهر محسوب می شود.

وی گفت :البته قالیباف قرار بود این اقدام را در یک منطقه بصورت پایلوت اجرا کند که متاسفانه انجام نشد.