محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی طرح سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال 98 شهرداری تهران پیشنهاد داد که بندی با این مضمون که “شهرداری تهران موظف است با عنایت به محدودیت های تامین منابع درآمدی نسبت به هدفمند کردن شیوه بودجه ریزی به نحوی که بخش عمده بودجه سرمایه ای در راستای تحقق یافتن ماموریت های اولویت دار شهر تهران نظیر توسعه حمل و نقل عمومی جهت کاهش ترافیک و آلودگی هوا و یا نوسازی و بازآفرینی شهر تهران جهت افزایش تاب اوری شهر اقدام نماید” به این طرح اضافه شود.

 سالاری در تشریح این پیشنهاد گفت: بودجه سال ۹۶ شهرداری ۱۷۵۰۰ میلیارد تومان بود که حدود ۱۰ هزارمیلیارد آن صرف نگهداشت شهر و حقوق و مزایا می شود و از ۷۵۰۰ میلیارد باقی مانده حدود ۲هزار میلیارد به گونه ای دارای رویکرد نگهداشت است و تنها حدود ۵-۶ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه واقعی می ماند.

 وی ادامه داد: در دوره های مدیریت شهری گذشته تامین درآمد لازم برای ماموریت های بزرگ مقیاس مانند اتوبان ها، بزرگراه ها و…از محل تبصره ها و تهاتراملاک و اراضی و بعضا فاینانس تامین می شد. اکنون این ۵- ۶هزار میلیارد در بودجه ۹۶ از ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیارد تومان بین ماموریت هایی پخش شده که هیچ خروجی هم ندارند.ضمن اینکه ما سازمان ها و شرکت هایی ایجاد کردیم و به آن ها بودجه می دهیم که نه تنها وجودشان به نفع شهر نیستند که باید جمع آوری شوند.

 سالاری اضافه کرد: بودجه ۹۶ استراتژیک و هدفمند نبود و این ۵-۶ هزار میلیارد تومان باید در چند ماموریت محدود و اولویت دار مانند توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا و ترافیک، افزایش تاب آوری و بافت فرسوده و… هزینه شود. اما اکنون این بودجه پخش و پراکنده شده و مجموعه ای از مدیران هم برای این بودجه پروژه هایی تعریف می کنند که در افزایش کیفیت زندگی هیچ تاثیری ندارند، بنابراین من تقاضا دارم این بودجه هدفمند و برای چند ماموریت اولویت دار هزینه شود‌.

 نهایتا این پیشنهاد با رای اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید‌.