محمد سالاری در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر تهران از ابلاغ بسته تفویض اختیار توسط شهردار تهران با رویکرد تمرکز زدایی و برونسپاری بخشی از اختیارات ستاد به مناطق 22 گانه کرد و گفت: اگر چه این تفویض اختیار خیلی دیرهنگام انجام شد و فرصت زیادی را از ما گرفت اما می تواند در راستای تسریع و تسهیل اجرای پروژه های شهری بخصوص پروژه های توسعه محلی و کاهش بروکراسی و تحقق برنامه اولویت محور شورای شهر موثر واقع شود.

وی با تاکید بر اینکه تمام قوانین و ضوابط ملاک عمل پس از ابلاغ بسته تفویض اختیار باید رعایت شود، اظهارداشت: ای کاش شهردار تهران در این بخشنامه یا در بخشنامه دیگری،قید می کردند که با توجه به اختیارات واگذار شده، هیچ قصور و تعللی از سوی شهرداران و مدیران مناطق پذیرفته شده نیست و باید شهرداران هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف و اجرای پروژه ها و تحقق برنامه ها اقدام کنند، چراکه ما دیگر فرصت زیادی نداریم و با این برونسپاری، زمینه برای انجام بسیاری از کارهای لازم فراهم شد، البته هنوز هم در زمینه شهرسازی باید مجموعه ای از تصمیمات مبتنی بر عدالت اجتماعی و رفع مشکلات شهروندان ضمن حفظ مفاد طرح تفصیلی اتخاذ شود.