رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از ورود جدی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به شناسایی و بررسی تخلفات ساختمانی سطح شهر تهران بخصوص تخلفات پروژه‌های بزرگ مقیاس از جمله پاساژها و مال‌های شهر تهران خبر داد.

 محمد سالاری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تخلفات ساختمانی در سطح مناطق 22 گانه روند کاهشی نداشته است، گفت: متاسفانه علی رغم ابلاغ طرح تفصیلی شهر تهران ما همچنان شاهد افزایش تخلفات ساختمانی در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران بودیم و هستیم که قسمت عمده این تخلفات هم مربوط به پروژه های تجاری و پاساژ ها و مال ها است.

 وی ادامه داد: متاسفانه شهرداری‌ها برای مقابله با تخلفات ساختمانی بخصوص در پروژه های اداری و تجاری که درآمدزایی بیشتری برای آن‌ها دارد اهتمام جدی ندارند و بعضا همکاری لازم هم برای ورود به این تخلفات صورت نمی‌گیرد. لذا کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران بصورت جدی نسبت به شناسایی و بررسی تخلفات ساختمانی اقدام و در راستای رسیدگی به آن ها تصمیم‌گیری می‌کند.

در ایسنا بخوانید

 سالاری اضافه کرد: قطعا در این فرایند متخلفینی که در بروز و ظهور این تخلفات ساختمانی نقش دارند و از انجام وظایف و اختیارات قانونی خود برای جلوگیری تخلفات سر باز می‌زنند، به شهرداری تهران، نهادهای نظارتی و هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان شهرداری تهران معرفی خواهند شد.