رئيس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران با اشاره به اينكه يكي از معضلات مهم شهر تهران مكانها و خانه هاي بدون استفاده هستند گفت: اين مكانها محل تجمع بزهكاران هستند .

 

محمد سالاري در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آسيبهاي اجتماعي بسياري كه در خانه هاي متروك شهر تهران شكل مي گيرد گفت: شكايت هاي بسياري از شهروندان در خصوص مزاحمتهاي خانه هاي بدون استفاده در محلات به كميسيون ارسال شده است .

 

وي ادامه داد: اين موضوع درشورا در حال بررسي است و بارها نيز در صحن نسبت به اين موضوع تذكراتي داده شده است.

 

سالاري با اشاره به اين كه نماينده اي از شورا مسئوليت شناسايي و بررسي اماكن بدون استفاده را برعهده دارد گفت: شورا اقدامات لازم را در جهت ساماندهي اين اماكن در دستور كار قرار مي دهد حتي در مواردي كه مالكين در دسترس نيستند شهرداري از رديف بودجه هايي كه قانونا در اختيارش است هزينه ساماندهي اين مكان را پرداخت كند.