محمد سالاری گفت : شب مردگی یکی از تهدیدات جدی برای شهر است و این پدیده در منطقه 7 علی الخصوص قسمت غربی این منطقه در حال گسترش است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در حاشیه جلسه با شورایاران منطقه 7 با اشاره به  معضل  بافت فرسوده اظهار داشت: بافت فرسوده مهمترین مشکل این منطقه و شهر تهران است چراکه شهر تهران در مسیر گسل واقع شده است و زلزله حتمی، آن را تهدید می کند و ترکیب این وضعیت با بافت فرسوده فاجعه‌ای جدی را پیش می‌آورد.

 وی ادامه داد: امروز این موضوع تبدیل به دغدغه ای برای مسئولین شده است و ستاد بازآفرینی شهری در دولت هم بر همین اساس به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد.

رییس کمیسیون شهرسازی شورا با اشاره به اقدامات انجام شده  گفت : هم اکنون جلسات متعددی با سازمان نظام مهندسی برای درنظر گرفتن بسته تشویقی نوسازی بافت فرسوده انجام شده است البته با توجه به هزینه‌های زمین و ساختمان در شهرها اینگونه بسته‌ها هنوز تشویق جدی برای نوسازی بافت فرسوده را ایجاد نکرده است و  ضرورت دارد كه سایر ادارات همچون برق و گاز و آب نیز تخفیف جدی در نظر بگیرند که بسته تشویقی کاملی ایجاد شود. سالاری در  ادامه افزود: در چنین وضعیتی لزوم ورود بانک‌ها ضرورت پیدا می‌کند این در حالی است که با توجه به شرایط پیش آمده اقتصادی هنوز دولت موفق به انجام تعهدات خود نشده است.

وی با کارآمد دانستن تعامل بین بخشی در نوسازی بافت فرسوده گفت : آمارها نشانگر این است که علی رغم رکود در ساخت و ساز با تعامل ایجاد شده شاهد افزایش پروانه نوسازی در بافت فرسوده هستیم.

محمد سالاری   به تجربیات نوسازی در جهان اشاره کرد و گفت: در حالی نوسازی بافت های فرسوده به خوبی انجام می شود که به صورت بلوکی انجام گیرد ، هرچند مدیریت شهری با ایجاد دفاتر نوسازی کار خوبی را در این خصوص انجام داد و به همین وسیله فرهنگ مشارکت در ساخت در حال نهادینه سازی است اما به لحاظ قانون نمی‌توان مالکان را ملزم به مشارکت كرد.

بخش دیگری از سخنان سالاری  به موضوع شب مرد گی به عنوان یک پدیده شهری اختصاص داشت و خاطر نشان کرد:  شب مردگی یکی از تهدیدات جدی برای شهر است و این پدیده در منطقه 7 علی الخصوص قسمت غربی این منطقه در حال گسترش است. شب مردگی پدیده‌ای است که منشا بروز و ظهور آسیب‌های جدی است و می توان مناطق 6 و 12 را برای این موضوع مثال زد.

سالاری  در بخش دیگری از سخنانش به طولانی شدن تکمیل  پروژه مصلی تهران بعنوان یک پروژه ملی اشاره کرد و گفت : برگزاری نمایشگاه های متعدد در این مکان مشکلاتی را برای شهروندان منطقه 7 ایجاد کرده است که با وجود مجتمع نمایشگاهی شهرآفتاب دیگر نباید هیچ نمایشگاهی در مصلی برگزار گردد و این موضوع نیازمند توجه جدی دولت است .