محمد سالاری در خصوص دلایل ارائه این طرح گفت: کلانشهر تهران با جمعیت چند میلیونی و توسعه نامتوازن دارای چالش ها و معضلات مختلفی در مدیریت شهری است. بسیاری از چالش ها و مشکلات این شهر بدلیل عدم تحقق پذیری صحیح و کامل طرح های توسعه شهری است.

وی ادامه داد: یکی از مهم ترین تکالیف طرح تفصیلی شهر تهران مربوط به تعیین فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه کار و فعالیت است چراکه متاسفانه علی رغم گذشت 11 سال از زمان ابلاغ طرح جامع ساختاری راهبردی شهر تهران و همچنین گذشت 6 سال از ابلاغ طرح تفصیلی، این تکلیف بسیار مهم انجام نشده است.

سالاری اضافه کرد: به موجب این تکلیف مقرر بوده، شهرداری تهران در فرایند صدور پروانه برای مجموعه املاک و اراضی که در پهنه های کار و فعالیت قرار دارند، ابتدا نسبت به مطالعات کامل و جامع هر محله و منطقه اقدام کند و مجموعه کاربری های تجاری، اداری وخدماتی و … را در آن محله و منطقه و نیازهای هر محله و منطقه را شناسایی کند و مبتنی بر نیاز های آنجا پروانه صادر کند و نهایتا زمانی که پروانه به متولیان ساخت و ساز و سرمایه داران و مالکان املاک و اراضی داده می شود، علاوه بر این که کاربری،تجاری، اداری و خدماتی در آن پروانه قید می شود نوع فعالیت های مجاز به استقرار در این کاربری هم مشخص شود .

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر توضیح داد: از آنجاییکه در ذیل کاربری عمومی تجاری و یا خدماتی طیف گسترده ای از فعالیت ها از جمله کتاب فروشی، تالارهای پذیرایی، مجموعه های ورزشی، سینما وتئاتر و بانک ها و… قرار می گیرد، لذا صرف اینکه شهرداری در پروانه قید کند که کاربری تجاری،کفایت نمی کند و باید نوع فعالیت هم مشخص شود. متاسفانه ناهنجاری های قابل توجهی که امروز در سطح محلات و مناطق بوجود آمده است مربوط به استقرار مال ها و پاساژها است.

وی ادامه داد: طرح امروز ما، شهرداری تهران را مکلف می کند که در محدوده زمانی معین نسبت به تعییین سند تعیین فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه کار و فعالیت (s) و پهنه مختلط (m) اقدام کند و در خصوص مال ها و مگامال ها و مجتمع های تجاری احداث شده که متاسفانه این تکلیف در مورد آن ها محقق نشده نیز نسبت به ساماندهی با این رویکرد که مالکین این املاک ملزم شوند با هزینه خود نسبت به مطالعات جامع توسط مهندسین مشاور ذیصلاح مور تایید معاونت شهرسازی و معماری اقدام کنند.سپس فعالیت هایی که در این مال ها و مجتمع های تجاری فعالیت می کنند، متناسب با مطالعات تعیین شوند و هرجا فعالیت های غیر مجاز و خارج از مطالعات مستقر شده با استفاده از قانون بند 20 ماده 55 نسبت به تعطیلی آن ها اقدام کند.

این عضو شورای شهر تهران در ادامه با ارائه آماری از پهنه های شهر تهران و پارسل های آن اظهارداشت: از کل محدوده طرح تفصیلی شهر تهران 28 درصد پهنه s کارو فعالیت ، 8 درصد پهنه mمختلط تجاری، اداری و مسکونی و 22 درصد پهنهG حفاظت و صیانت و 40 درصد R سکونتگاه و 2 درصد هم مربوط به فرودگاه مهرآباد است.

وی ادامه داد: 86 درصد تعداد پارسل های شهر تهران در پهنه R،5 درصد در پهنه S و 9 درصد در پهنه M قرار گرفته است. بنابراین پارسل هایی که در پهنه S قرار گرفته بسیار بیشتر از پارسل هایی است که در پهنه R قرار گرفته اند.

سالاری اضافه کرد: بررسی های کمیسیون شهرسازی و معماری نشان می دهد که از مجموعه 48407 پارسلی که در پهنه s قرار دارد صرفا برای 3216 پارسل پروانه صادر شده که مساحت عرصه تمام آن ها 826 هکتار است و میزان بارگذاری طبق پروانه های صادر شده برای آن ها نیز 1243 هکتار است. بنابراین برای حدود 6 درصد پارسل های مستقر در پهنه کار و فعالیت و 15 درصد پارسل ها پهنه مختلط پروانه صادر شده است.

وی تصریح کرد: این موضوع این نگرانی را افزایش می دهد که با شکل گیری صرفا 6 درصد پارسل های S و 15 درصد M ما شاهد اعتراضات جدی در مناطق برخوردار تهران بدلیل ایجاد حجم گسترده کاربری های تجاری، اداری و خدماتی هستیم و دلیل عمده آن عدم انجام تکلیف و پیوست های مطالعاتی است . متاسفانه پروانه های صادر شده مبتنی بر مطالعات طرح تفصیلی نبوده بلکه مبتنی بر درآمدزایی بوده است و به نظر می رسد با تحقق مصوبه امروز ما شاهد اقدام اساسی و مبنایی در حوزه ساماندهی فعالیت ها باشیم.