بهار برای ما ایرانیان ، فقط تغییر یک فصل نیست ، پیام آور ساختن امیدهای تازه برای آینده است. آغازی برای تصمیم های جدید برای زندگی . طبیعت پرنشاط می شود ، ما هم به همراه این “سلام طبیعت به زندگی تازه “، نو می شویم.

 

خانه هایمان را از گرد وغبار پاک می کنیم ، دلهایمان را از کینه و غم ، رها می کنیم و فرصتی می سازیم برای بهتر با هم بودن. به حکم یک رسم دیرینه ، دور سفره هفت سین می نشینیم و دعا می کنیم .از خدا می خواهیم “حول حالنا الا احسن الحال ” شویم.

 

طبیعت ، درس هایی زیبا برای ما دارد . ” نو شدن ” برای آینده ، یعنی رهایی از روزمرگی و خزان . این پیام طبیعت ، درسی است برای زندگی روزمره امان . برای خدمت بیشتر مجموعه مدیریت شهری به شهروندان عزیز تهرانی . بهار برای همه ، پیام آور ” خزان گریزی” است.

 

بهار که می آید ، خوبی هایش را سخاوتمندانه به همه می بخشد. این تازگی و عدالت در سخاوت، ارمغان او برای همه است.

 

باید قدردان این پیام های زیبا بود و به قول حافظ شیرین سخن :

 

شکر آن را که دگر باز رسیدی به بهار

 

بیخ نیکی بنشان و ره تحقیق بجوی

 

در این مدتی که از شورای دور چهارم گذشت ، بررسی وضع موجود و تسلط بر امور برای حرکت به سوی آینده در دستور کار قرار گرفت. مدیران شهرداری گزارش عملکردشان را ارائه کردند و در ترازوی نقد شورا ، بررسی شد تا نقاط ضعف ، اصلاح و نقاط قوت ، تقویت شود. انصافا شورایی ها هم کوشیدند تا از مرز اعتدال در نقد دور نشوند و باوجود اختلاف دیدگاه های طبیعی ، حل مشکلات شهروندان را در اولویت قرار دادند و تجربه ارجح دانستن نگاه کارشناسی به سلایق سیاسی را به نمایش گذاشتند. تا نشان دهند می توان با اختلاف سلیقه ، همدل و همراه “برای مردم ” کار کرد.موضوعی که در دیدار مقام معظم رهبری هم به آن اشاره شد و ایشان مطرح کردند : ” تا هنگامی که نیت همه اعضا شورا ، خدمت به مردم و کار برای آنها باشد ، این دیدگاه های مختلف ، در مسیر این هدف بالا ، تفاوتی نخواهد داشت .”

 

باید بدانیم تهران ، با مشکلات مهمی دست و پنجه نرم می کند. حل معضل آلودگی هوای پایتخت ، رفع مشکلات ترافیکی و ساختن شهری با معماری ایرانی – اسلامی که در نهایت زندگی در تهران را آرام بخش سازد ، مهمترین اهدافیست که در دستور کار قرار دارد . در این شش ماه گذشته ، مجموعه تصمیم گیری ها هم بر این اساس صورت گرفت تا در تدوین برنامه پنج ساله دوم شهرداری ، با نگاه واقع بینانه و کارشناسی شده ، افق روشنی برای حرکت آینده مجموعه مدیریت شهری پدید آید.