محمد سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره کمیسیون های ماده صد گفت: متاسفانه تخلفات ساختمانی در شهر تهران علی رغم مجموعه قابل توجهی از قوانین،آیین‌نامه‌ها و سازوکارها که در این حوزه وجود دارد همچنان تداوم پیدا کرده و نه تنها از میزان آنها کاسته نشده بلکه در برخی از موارد افزایش هم داشته است.

وی ادامه داد: ما به عنوان کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با کمک همکارانمان در شورای شهر تصمیم گرفتیم که در مجموعه قوانین و ساز و کارهایی که در شورا و شهرداری تهران و در تعامل با بقیه سازمان ها و نهادها مثل مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری داریم بازنگری و آسیب شناسی کامل و جامعی در این خصوص انجام دهیم.

سالاری اضافه کرد: در همین راستا طرحی تحت عنوان «الزام شهرداری به ارایه لایحه کاهش تخلفات ساختمانی و افزایش اعتبار مقررات ملی ساختمان» را در کمیسیون شهرسازی‌ و معماری مورد بررسی قرار دادیم که در هفته آتی در صحن شورا ارائه می‌شود و به نظر می رسد که همکاران ما در شورا و کمیسیون‌های تخصصی دیگر هم کمک کنند و این طرح تصویب شود.

رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران با بیان اینکه مجموعه ساز و کارهای موجود در حوزه پیشگیری وکاهش تخلفات ساختمانی کارایی لازم را ندارند،تاکید کرد: ضرورت دارد که شهرداری تهران و سایر سازمان‌ها و نهادها از جمله مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری آسیب شناسی جدی درباره وقوع تخلفات ساختمانی و تضمین یک برنامه هماهنگ و جامع به منظور کاهش تخلفات ساختمانی داشته باشند.

وی ادامه داد: به همین منظورکمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تصمیم گرفته که به موجب یکی از مصوبات شورای شهرکه در سال ۸۷ به تصویب رسیده بود  نسبت به راه اندازی ستاد هماهنگی کمیسیون ماده ۱۰۰ که متشکل از نماینده دادگستری استان تهران، نماینده وزارت کشور، نماینده شهرداری و نماینده شورای شهر که رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری است، اقدام کند. در همین راستا مکاتباتی را نیز از طریق ریاست شورا با وزارت کشور و دادگستری استان تهران انجام دادیم.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تصریح کرد: وظیفه کمیسیون‌های ماده صد صدور آرای لازم در خصوص تخلفات ساختمانی است و ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده صد به منظور ساماندهی وضعیت این کمیسیونها تشکیل می‌شود. این ستاد به صورت مستمر جلساتی با نمایندگان 4 مرجع ذکر شده دارد و فرآیند صدور آرا، بروز تخلفات در مناطق 22 گانه شهرداری تهران و هم چنین نحوه اجرای آرا و دلایل عدم اجرای آرا را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای لازم را ارائه می‌دهد.

سالاری با بیان اینکه  این ستاد به تنهایی اختیارات لازم برای تغییر قوانین فرادست را ندارد،گفت: بنابراین ضرورت دارد که ما در ستاد هماهنگی و کمیسیون شهرسازی و معماری شورا مصوبه‌ای را به تصویب برسانیم که بتوان با حوزه‌های مرتبط با رسیدگی به تخلفات ساختمانی جلساتی بگذاریم و لایحه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه  بدهیم.

عضو شورای شهر تهران در پایان تاکید کرد: با تصویب این طرح می‌توانیم نسبت به کاهش موثر تخلفات ساختمانی خوش‌بین باشیم.