رئیس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران با بیان اینکه مبادی ورودی شهر معرف هویت شهر است، گفت : ساماندهی مبادی دروازه ای شهر، تکلیف مغفول مانده است.

نشست تخصصی «ساماندهی مبادی دروازه ای شهر گامی موثر در هویت بخشی به پایتخت»، از سلسله نشست های گفتمان شهر با حضور محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران، جمعی از صاحبنظران، دانشگاهیان، دانشجویان ومسئولین و کارشناسان بدنه مدیریت شهری و تعدادی از معتمدین محلات در منطقه ۹ برگزار شد.

در این نشست تعدادی از مدیران ارشد شهرداری تهران که در حوزه شهرسازی، طراحی شهری و حمل ونقل و ترافیک که در فرایند انجام مطالعات و تدوین طرح موضعی و موضوعی مبادی ورودی اصلی شهر تهران کار کرده بودند به سخنرانی پرداختند.

رئییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در خصوص این نشست تخصصی گفت: مبادی ورودی شهرها و کلانشهر ها بخصوص پایتخت از عناصر و عرصه های شاخص و هویت بخش شهر محسوب می شوند و به نوعی می توان گفت که مجموعه افرادی که چه از مسیر جاده ها با خودروهای شخصی و یا افرادی که از طریق مبادی مثل فرودگاه و یا راه آهن وارد شهر می شوند با ملاحظه مجموعه اقداماتی که در حوزه کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهر انجام شده، ذهنیتی نسبت به آن شهر و جامعه شهری ساکن در آن شهر پیدا می کنند.

وی ادامه داد: لذا به مفهوم واقعی می توان گفت که مبادی ورودی تاثیر قابل توجهی در هویت بخشی به شهرها دارند.

عضو شورای شهر تهران در خصوص دلیل برگزار این نشست در منطقه ۹ گفت: بدلیل قرار گیری منطقه ۹ در مجاورت یکی از مبادی دروازه ای بسیار مهم و اصلی تهران یعنی آزادراه تهران – کرج و میدان آزادی که خود به عنوان یکی از نمادها و عناصر هویت بخش شهر تهران است، این نشست را در این منطقه برگزار کردیم.

وی افزود: میدان آزادی یکی از مراکز توریسستی و گردشگری مهم کشور و تهران محسوب می شود و می بایست متناسب با کارکردی که این برج و محوطه پیرامون آن در جذب گردشگر دارد شاهد یک آرام سازی برای حضور مردم در این محدوده باشیم اما متاسفانه برعکس ما شاهد یک اغتشاش جدی و حضور پر تراکم خودروها در مجاورت این میدان و همچنین وجود دو پایانه اتوبوس های برونشهری و درون شهری و مجموعه فرودگاه مهر آباد که خود موجب ترافیک است، هستیم.

سالاری ضمن ابراز تاسف از اینکه و علی رغم ابلاغ طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران طرح های موضعی مربوط به مبادی ورودی شهر هنوز اجرایی نشده است اظهار داشت:به موجب مفاد برنامه ۵ ساله دوم مقرر بود مطالعات و تصویب طرح های موضعی مربوط به مبادی ورودی شهر تا انتهای سال ۹۲ و اجرای طرح های مبادی ورودی شهر نیز تا سال ۹۵ به اتمام برسد اما اکنون در سال ۹۷ حتی فرایند مطالعات آن به اتمام نرسیده و لذا در مراجع مربوطه هم تصویب نشده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران تصریح کرد: در پایتخت جمهوری اسلامی ایران بیشترین آشفتگی در نوع بارگذاری و شکل گیری کالبدی و همچنین نوع فعالیت های نامتجانس در مبادی ورودی شهرها قابل مشاهده است و به هیچ عنوان وضعیتی که در مبادی ورودی شهر بوجود آمده تناسبی با جایگاه کلانشهر تهران به عنوان پایتخت کشور ندارد.

وی ادامه داد: ما به عنوان مدیریت شهری در دوره پنجم می بایستی نسبت به انجام تکالیفی از طرح های توسعه شهری که در طول سال های گذشته مغفول مانده و انجام آن ها بصورت جدی در ارتقاء کیفیت محیطی شهر تاثیرگذار است اقدام کنیم و به آن اهتمام و باور جدی داشته باشیم.