محمد سالاری درباره ساماندهی سینماهای پایتخت به پانا گفت: ساماندهی سینماهای شهر تهران به‌ویژه سینماهای متروکه و تغییر کاربری آنها در حوزه فرهنگی باید با نگاه جامع شهرسازی و معماری و مبتنی بر مفاد طرح تفصیلی شهر تهران صورت بگیرد.

 رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: هر گونه تغییر کاربری و ایجاد سینماهای جدید باید مبتنی بر پهنه‌بندی‌های طرح تفصیلی شهر تهران باشد. به کمیسیون فرهنکی اجتماعی پیشنهاد دادیم که در رویکردهای مربوط به ساماندهی سینماهای متروکه شهر تهران تمامی ابعاد را در نظر بگیرند. در واقع موضوعات ترافیکی نیز در نظر گرفته است، یعنی اگر قرار سینمایی متروکه دوباره با کاربری سینما احداث شود باید مسایل ترافیکی و جذب سفر نیز در منطقه مورد توجه قرار بگیرد.

 وی تأکید کرد: ساماندهی سینماهای متروکه شهر تهران صرفا با نگاه فرهنگی جواب نمی‌دهد، هر چند جنس کار فرهنگی است اما موضوعات بین‌بخشی نیز از جمله ترافیک و موارد شهرسازی و معماری هم باید لحاظ شود که این موضوع را در جلسات مشترک با کمیسیون فرهنگی بررسی خواهیم کرد.