در آخرین جلسه شوراي آموزش وپرورش شهرتهران در سال 96، #محمد_سالاری و محمد جواد حق شناش از شورای شهر تهران و همچنین علیرضا رحیمی و فریده اولاد قباد از مجلس شورای اسلامی با رای اعضای شوراي آموزش وپرورش شهرتهران به عنوان اعضای جدید این شورا انتخاب شدند.

اولین جلسه شوراي آموزش وپرورش شهرتهران در سال 97 روز دوشنبه و با حضور مقيمي استاندار تهران، محسن هاشمي رفسنجاني رئيس شوراي شهر تهران، فرهادي فرماندار تهران، باقري مديركل آموزش و پرورش شهر تهران، رحيمي نماينده مجلس شوراي اسلامي ، محمد سالاري و محمد جواد حق شناس اعضای شوراي شهر تهران و تندگويان معاون امور جوانان وزارت ورزش برگزار شد.

اعضاء در این جلسه به تبیین رویکردها، اهداف و سیاست ها در سال جدید و بررسی آسیب های اجتماعی در مدارس پرداختند.