رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران طی تذکری با اشاره به زلزله ی جواد آباد ورامین اظهارداشت: با توجه به این که فرایند وقوع زلزله یک فرایند ناگهانی است، به همین دلیل زلزله های کوچک را باید بعنوان هشدار، جدی گرفت وبرای این هشدارها باید جلساتی تشکیل شود و این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در این حوزه علی رغم دغدغه هایی که شهرداری تهران، شورا و سایر نهادها داشته اند ، متاسفانه در شهر تهران اقدام عملی که رضایت و اعتماد نسبی شهروندان و شورا را جلب کند انجام نشده است و همه ما نگرانیم و این موضوع صرفا توسط شهرداری تهران قابلیت عملی شدن را ندارد و بعد از وقوع این زلزله توقع این بود که شورای شهر تهران جلسه ای را با حضور سازمان ها و نهاد های مرتبط تشکیل دهد و این مساله را بررسی کند.

وی همچنین با اشاره به مصاحبه ی یکی از مسئولان شهرداری تهران در ارتباط با احداث ساختمان شورای شهر در بوستان ولایت اظهار داشت: بخشی از صحبت های این مدیر شهرداری که مربوط به احداث ساختمانی با مشخصات خاص شورا بود حرف درستی است اما مسئله اینجاست که ما به عنوان عضو شورا و کمیسیون شهرسازی و معماری در جریان چنین تصمیمی نیستیم ، این تصمیم کی گرفته شده که ما خبر نداریم و این مدیر محترم خبر دارد.

سالاری در تذکری دیگر گفت:مسئله بعدی لزوم احیاء نهاد مطالعات و تهیه طرح های توسعه شهری است که توسط متخصصین و صاحب نظران مرتبط با طرح های جامع و تفصیلی و طرح های توسعه شهری در رسانه های مختلف و همایش و کنفرانس های مختلف مطرح شده است. این نهاد در سال 82-89 با حضور شهرداری ، شورای شهر تهران و وزارت مسکن و شهرسازی فعالیت داشت که سال 89 از طرف دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری وقت متاسفانه توافق بر هم خورد و شهرداری تهران ،هم مسئول تهیه ی طرح های توسعه شهری و هم مسئول تدوین وتایید و نظارت برآن شده است. علی رغم این که شهرداری تهران مایل است که این نهاد مجددا احیا شود و در جلسات مختلفی در کمیسیون ماده 5 با حضور دبیر شورای عالی شهرسازی و حتی در جلسات شورای عالی شهرسازی هم مطرح شده و این شورا موافقت خود را اعلام نموده وهمچنین اخیرا هم دکتر حناچی موافقت خود را اعلام کردند ولی اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است .من درخواست دارم که این موضوع در نهاد شورا بررسی شود ، علی الخصوص که الان هم زمان پایش طرح تفصیلی و جامع به ویژه طرح های توسعه شهری و موضوعی و مو ضعی رسیده واین اقدام هنوز عملیاتی نشده است که در جلسات مختلف ما اشاره کردیم و لازم است این نهاد در ابتدای سال دوم شورا احیا شود .

وی در ادامه جلسه با اشاره به اجرای طرح l.e.z گفت : این طرح که قرار است جایگزین طرح زوج و فرد خودروها شود خبر خوبی است ولی با توجه به این که این موضوعی در سطح سیاست گذاری است، شورای شهر تهران می بایست در مورد این طرح مطلع باشد و نیاز به بررسی در شورای شهر تهران دارد.