رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر با اشاره به خبر ساخت برج 121 طبقه در تهران گفت: رويكرد شوراي عالي شهرسازي چندان متمايل به احداث چنين بناهاي مرتفعي نيست، بنابراين بايد ضوابط بلندمرتبه‌سازي نهايي شود تا بتوان در مورد چنين سازه‌هاي عظيمي تصميم‌گيري كرد.

 

برج ٤٣٥ متري ميلاد با وجودي كه ارتفاعش نصف بلندترين برج جهان يعني خليفه دوبي با ٨٢٨ متر ارتفاع است، اما هنوز هم عنوان بلندترين سازه ايران را با خود يدك مي‌كشد. با اين وجود به نظر مي‌رسد عمر سلطنت سلطان ارتفاع ايران به آخر رسيده باشد. چند روز قبل خبري از سوي معاون توسعه بنياد مستضعفان منتشر شد كه براساس آن، اين بنياد كه يكي از شاخه‌هاي فعاليتش، انجام فعاليت‌هاي صنعتي – اقتصادي و تجاري از جمله ساخت وساز است، تصميم گرفته تا آسمانخراشي ١٢١ طبقه‌اي را در پايتخت بسازد. منوچهر خواجه دلويي اعلام كرده كه اين تصميم نهايي شده و هم اينك در حال بررسي ١١ نقطه براي احداث اين برج غول آسا هستند. با يك حساب تازه اگر ارتفاع هر طبقه را چهار متر در نظر بگيريم، ارتفاع آسمانخراش بنياد مستضعفان به حدود ٤٨٠ متر خواهد رسيد. يعني چند ده متر بلندتر از برج ميلاد تهران. اين خبر درحالي اعلام مي‌شود كه هم‌اينك عنوان بلندترين برج مسكوني و تجاري تهران، با ٥٦ طبقه و ١٦٢ متر در اختيار برج بين‌المللي تهران قراردارد. اما اين جداي از جاذبه‌اي كه دارد سوالات زيادي را به دنبال خود مطرح مي‌كند. اصولا ساخت چنين برج‌هاي بلندمرتبه‌اي احتياج به دانش و تكنيك‌ها و تجهيزات خاصي دارد كه از عهده هر مهندس و مجموعه مهندسي برنمي‌آيد. از سويي در طرح تفصيلي تهران آيا ساخت چنين آسمانخراش‌هايي پيش‌بيني شده است؟ البته معاون توسعه بنياد مستضعفان اعلام كرده كه مهندسان ايراني داخل و خارج كشور مي‌توانند از عهده اين كار برآيند.

اما در كجاي پايتخت امكان ساخت چنين آسمانخراش‌هايي وجود دارد؟ و نقاطي كه در ضوابط بلندمرتبه‌سازي براي ساخت آسمانخراش‌ها در نظر گرفته شده دركجاي پايتخت است؟ حناچي در اين مورد گفت: براساس پيشنهاد مطرح شده، اين نقاط در پهنه‌هاي H (پهنه بلندمرتبه سازي) قرار دارند. پهنه‌اي كه به گفته سالاري، رييس كميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر پهنه‌اي جديد است كه هنوز در ضوابط طرح تفصيلي وجود ندارد و درقالب ضوابط بلندمرتبه‌سازي درحال بررسي است.

 

محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر با اشاره به اينكه من نيز از طريق رسانه‌ها از اين خبر مطلع شدم با ذكر اينكه هيچ درخواستي تاكنون به كميسيون ماده ٥ براي صدور مجوز چنين آسمانخراشي نيامده است، گفت: رويكرد شوراي عالي شهرسازي چندان متمايل به احداث چنين بناهاي مرتفعي نيست، بنابراين بايد ضوابط بلندمرتبه‌سازي نهايي شود تا بتوان در مورد چنين سازه‌هاي عظيمي تصميم‌گيري كرد.

 

وي با ذكر اينكه از زمان تصويب طرح تفصيلي تاكنون شاهد چنين درخواستي نبوده‌ايم و در طرح تفصيلي نيز براي چنين گزينه‌هايي پيش‌بيني نشده است، گفت: براي رفع اين نقيصه در ضوابط بلندمرتبه‌سازي پهنه جديد ديگري با عنوان پهنه H ١) HتاH٤) پيش‌بيني شده است كه براساس آن در پهنه هر كدام از اين Hها مي‌توان تا يك حد مشخص از ارتفاع و يك سطح اشغال مشخص بنا احداث كرد.

 

سالاري در پاسخ به اين سوال كه اين پهنه‌ها در كدام مناطق يا محله‌هاي پايتخت قرار دارند؟ نيز گفت: ابتدا بايد ضوابط بلندمرتبه‌سازي مشخص شود و بعدا آن را روي طرح تفصيلي پياده كرد. بنابراين در حال حاضر نمي‌توان در مورد جانمايي پهنه‌هايH و ساخت آسمانخراش‌ها اظهارنظر كرد. وي نيز مانند حناچي معتقد است كه در زمان كنوني و در شرايط «عادي» بعيد است كه مديران بنياد بتوانند مجوز احداث چنين آسمانخراشي را بگيرند.

 

رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر همچنين با انتقاد از خبر منتشر شده از سوي معاون بنياد مستضعفان گفت: «بهتراست دوستان در اعلام خبرها دقت بيشتري داشته باشند. چرا كه انتشار چنين اخباري و اينكه با اطمينان صحبت از جانمايي و ساخت چنين برج عظيمي مي‌كنند، مي‌تواند اين شايبه را پيش بياورد كه نكند خداي ناكرده آنها اطلاعات خاصي را دارند كه ما هنوز از آن بي خبر هستيم. چرا كه در حال حاضر هيچ يك از مديران شهرسازي و شهري و شوراي عالي شهرسازي در جريان ساخت اين بزرگ‌ترين و مرتفع‌ترين سازه كشور نيستند.»