محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در صدمین جلسه شورا ضمن تبریک به پیروز حناچی، گفت: علی رغم اینکه من به آقای آخوندی رای دادم، اما معتقدم آقای حناچی جزو مدیران ممتاز و پاکدست کشور هستند.

 وی ادامه داد:امیدوارم نهادهای ذی مدخل در فرایند تایید حکم ایشان تسریع کنند تا مجبور به انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران نشویم.