محمد سالاری در دویستمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران ضمن تسلیت برای جانباختگان زلزله اخیر در افغانستان گفت: خرده لرزه‌های زمین در اطراف تهران، نشان از آن دارد که باید توجه بیشتر و دقیق‌تری به سیستم‌های هشدار سریع زلزله داشته باشیم و باید تعداد سیستمهای هشدار سریع زلزله در شهر تهران و اطراف آن حداقل سه برار شود.

رئیس کمیسیون معماری شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به اظهارات یکی از اعضای آژانس همکاری ژاپن در پروژه نصب هشدار سریع زلزله اظهار کرد: خرده زلزله های اطراف تهران نشان از فعال بود گسل‌های تهران دارد و باید این موضوع مورد تاکید و پیگیری قرار بگیرد، در همین راستا تعداد سیستم های هشدار سریع زلزله در این مناطق باید 3 برابر شود که ما بتوانیم تحلیل های لازم در خصوص اتفاقات در حال وقوع را ارائه دهیم ضمن اینکه باید در کنار این سیستم ها پدافند غیر عامل و مدیریت بحران نیز قرار گیرد.

سالاری در ادامه جلسه در واکنش به انتقاد یکی از اعضای شورا نسبت به تصمیم به ایجاد بیمارستان هسته ای در تهران بدون تصویب در شورا گفت: با توجه به اینکه این موضوع به کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران مرتبط است و ما درفرایند تدوین و تصویب برنامه عملیاتی با شهرداری تهران جلسه داشتیم و گزارش آن هم به آقای چمران ارائه شد و ماده ای نیز در آن لحاظ کردیم و من لازم میدانم از کمیسیون شهرسازی و معماری دفاع کنم.

وی در ادامه تشریح کرد: در بخش نوزدهم ماده 95 برنامه 5ساله ،شهرداری موظف شده در راستای ایجاد و تقویت عرصه های عمومی و نیمه عمومی ملی و جهانی به عنوان فضاهایی برای معرفی رویدادهای اجتماعی و هویتی معرف کشور ایران که می تواند هویت ویژه و شاخص برای شهر تهران داشته باشد اقداماتی را انجام دهد که یکی از مواردی که برای آن ذکر شده مربوط به پادگان قلعه مرغی می باشد . اقدام به طراحی وتصویب طرح موسوم به اراضی پادگان قلعه مرغی در مرکز و حاشیه بوستان ولایت در راستای تحقق پذیری و ارتقاء نقش و جایگاه شهر تهران در مقیاس ملی ، فراملی و منطقه ای و افزایش سطح اقتصاد مدرن با رویکرد تبدیل شهر تهران به شهری دانش پایه و تامین فضا و زیرساخت ها وامکانات لازم برای ارتقاء پذیری در سطح جهانی و منطقه ای تا پایان سال اول برنامه و اجرای حداقل 50 درصدی طرح مذکور تا پایان سال سوم برنامه و تکمیل و احداث صد در صدی آن تا پایان برنامه می باشد که لزوم تصویب شورا هم در اینجا لحاظ نشده است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران افزود: گزارشی هم که دکتر مازیار حسینی در خصوص احداث بیمارستان هسته ای ارائه کردند، مبتنی بر مطالعات و پیوست های شهرسازی، معماری ، فرهنگی ، اجتماعی و زیست محیطی بود ، البته من بعنوان عضو شورای شهر معتقدم مجموعه اقدامات خوبی که شهرداری تهران انجام داده ، بسیار بهتر بود که طی جلسه ای به ما اعضای شورا گزارش داده می شد اما در این سند ما از شهرداری خواستار شدیم و آنرا ملزم به اینکه به تصویب شورا برساند نکردیم.

سالاری با اشاره به محورهای تاکید شده توسط مقام معظم رهبری گفت: رهبری دو محور را مورد تاکید قرار دادند یکی از آنها غلبه فضای سبز است که در این پروژه قطعا رعایت شده و می شود واین خواسته ما است و دیگری بحث توجه به جنوب شهر که این اقدام قطعا در راستای تحقق یکی از راهبردهای 17گانه طرح جامع شهر تهران است که ارتقاء جایگاه شهر تهران در مقیاس ملی ، فراملی و منطقه ای و بین المللی است و در این ماده هم بر موضوع دانش بنیان بودن تاکید شده و احداث بیمارستان هسته ای در تهران هم مصداق همین بند می باشد .

 

 

این عضو شورا در پایان بر نمود همدلی و همزبانی دولت و شهرداری در این اقدام تاکید کرد.