محمد سالاری با تاکید بر اینکه از ابتدای شورای چهارم همواره یکی از دغدغه های مدیریت شهری لزوم بررسی موضوعات مهم شهری در مقابل دیده بان های شهری بوده است، گفت: درحال حاضر شهرداری در خصوص اجرای طرح ارتقای کیفیت زندگی در منطقه 12 اعضای شورا را در جریان تمامی موارد قرار داده و در این خصوص باید دقت کافی مبذول شود.

 

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری ادامه داد: شورایاری ها معترض بودند که چرا شهرداری خودش دستور العمل می دهد و اجرا می کند در حالیکه شورایی ها در جریان آن موضوع نیستند. امروز شهرداری تهران در یک عرصه گسترده تمامی ماموریت های مرتبط با حوزه های مختلف را علنی کرده است و می خواهم که اعضا به این موضوعات توجه بیشتری کنند.

 

وی افزود: موضوعات کارشناسی که در زمینه طرح انضباط شهری در منطقه 12مطرح می شود نیاز به بررسی در کمیسیون های تخصصی دارند چراکه مجموعه موضوعاتی که در حوزه شهرسازی مطرح است شامل ورود به بافت فرسوده که خود از چالش هاست ، سیستم حرکتی معابر و چالش های تردد موتورسیکلت ها یا سیما و منظر شهری که جزء محورهای 17 گانه شهر تهران بر اساس منویات مقام معظم رهبری هستند که نشان می دهد تحقق پذیری طرح تفصیلی در این منطقه امکان ندارد.

 

سالاری با یادآوری اینکه طرح های توسعه شهری به صورت موضوعی در منطقه 12 مطرح هستند و حق انتقال توسعه به عنوان راهکاری برای رفع مشکلات کنونی قابل بررسی است، ادامه داد: باید حقوق شهروندی مالکان به این منطقه باز گردد،ضمن آنکه ساماندهی مشاغل نامتجانس نیز مورد پیگیری قرار گیرد.

 

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به آسیب های اجتماعی در منطقه 12 گفت: این مساله منجر به شکل گیری فضاهای ناامن شهری شده که منظر شبانه منطقه را برهم زده است. از همین رو لازم و ضروری است که نهادینه شدن گردشگری به همراه آرام سازی پیاده راه سازی در کنار صیانت و مرمت و بهره برداری از بناهای تاریخی عملی شود.

 

سالاری با تاکید بر اینکه شورای شهر و شهرداری در معرض یک آزمون بزرگ هستند، متذکر شد: طی 2سال گذشته مجموعه نشست های تخصصی با متخصصان مختلف گذاشته شده و امروز شهرداری به معرفت و شناخت نسبی رسیده و الان در شورا مطرح می کند ، پس باید از این اقدامات حمایت کنیم.

 

 

 

وی با تاکید بر اینکه این اقدامات شهرداری از ساخت تونل ها و پل ها مهم تر است، اظهارکرد: اعتقاد دارم که شهردار باید یک لایحه بعد از ایجاد شناخت با یک برنامه عملیاتی به پارلمان شهری تهران ارائه دهد و شورا در دستور کار خود قرار دهد تا این موضوع به کل کلانشهرها تعمیم داده شود.