محمد سالاری از عدم قیمت گذاری شهروند و شهرآفتاب توسط کارشناسان مربوطه قبل از واگذاری قطعی انتقاد کرد.

ریییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جلسه روز سه شنبه شورای شهر در انتقاد به نحوه تصمیم گیری در مورد فروش شهروند و شهرآقتاب اظهارداشت: با توجه به بالا بودن قیمت شهروند و شهر آفتاب نسبت به مطالبات بانک شهر می بایست کارگروه تعیین شده ای با استفاده از نخبگان و کارشناسان حوزه املاک قبل از واگذاری قطعی ، گزارش مربوطه را به صحن شورا ارائه می داد و سپس تصمیم گیری صورت می گرفت.

وی اضافه کرد : در اصل درست این بود که شهرداری تهران و هیات رییسه شورا قبل از در دستور جلسه قراردادن و تصمیم گیری در این خصوص برآورد قیمت میداشتند چراکه برآوردها نشان از این دارد که قیمت نمایشگاه شهرآفتاب و شهروند بسیار بیشتر از مطالبات بانک شهر می باشد .