محمد سالاری در تذکری در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به افتتاح بوستان عبقری گفت: براساس درخواستی که ما اعضای شورای شهر تهران از بنیاد مستضعفان کشور و شخص آقای سعیدی کیا داشتیم، ایشان در دفتر ریاست شورا حضور پیدا کردند و بعد از ارائه گزارش و انجام رایزنی های مستمر، موافقت کردند که دو باغ متعلق به بنیاد یکی باغ وثوق الدوله در منطقه ۱۴ و دیگری باغ عبقری در منطقه ۲ به عنوان فضای عمومی در اختیار شهروندان تهرانی قرار گیرد‌.

وی ادامه داد: لازم میدانم در این خصوص از پیگیری تک تک همکارانم بخصوص کمیسون شهرسازی و معماری و کمیسیون سلامت و محیط زیست و پیگیری شهردار محترم تشکر کنم اما باید بگویم که قرار نبوده ما در قبال این دو باغ پولی را به بنیاد بپردازیم، بلکه قرار بوده بنیاد مستضعفان در راستای ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی و کمک به کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از بارگذاری به عنوان یک نهاد حاکمیتی پیش گام، این باغات را به شهروندان تهرانی هدیه کند.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اگر قرار باشد این باغات در مراودات فی مابین به عنوان آورده بنیاد محاسبه شود، نیازی به خرید پارک در منطقه ۲ و منطقه ۱۴ نبود بلکه ما باید در بافت فرسوده و فشرده مسکونی که بشدت با کمبود سرانه فضای سبز مواجه هستند پارک خریداری می کردیم.

سالاری افزود: در یکی از جلسات مربوط به باغات بنیاد مستضعفان که من و خانم نوری به عنوان نماینده شورا حضور داشتیم، من مخالفت خود را نسبت به این موضوع اعلام کردم و مطرح کردم که مقام معظم رهبری فرموده اند که نهادهای عمومی و حاکمیتی، فضاهای عمومی و باغات خود را به شهر و شهروندان تقدیم کنند که نمونه آن نیز بوستان یاس فاطمی است و نمایندگان آقای سعیدی کیا نیز قبول کردند.

وی با بیان اینکه تقاضای ما این بود به تبعیت از بنیاد مستضعفان، سایر نهادها مانند ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان اوقاف و کمیته امداد باغات در اختیار خود را تقدیم شهر کنند اظهار داشت: نهادها اگر این باغات را تحویل شهرداری ندهند با توجه به لغو مصوبه برج باغ و جایگزینی لایحه خانه باغ، اجازه ساخت و ساز در آن ها را نخواهند داشت و باید با هزینه خود از باغات نگهداری کنند. سالاری در پایان تاکید کرد: هیچگاه موضوع پرداخت ما به ازا در قبال واگذاری باغات نهادها به شهر مطرح نبوده است.