محمد سالاری در جریان بررسی لایحه “الحاق یک تبصره به مصوبه الحاقی چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند” در خصوص جبران بخشی از هزینه های نگهداشت در میدان مرکزی میوه و تره بار با واریز صدر در صد بهاء خدمات مدیریت پسماندهای دریافتی از حجره داران و بهره برداران اماکن تجاری در میدان مرکزی به حساب درآمدی سازمان میوه و تره بار گفت: سازمان میوه و تره بار شهرداری تهران در کنار شرکت هایی مانند شهروند، در فضای کرونایی، بار دولت را بر دوش کشید که این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد.

وی ادامه داد: سازمان میوه و تره بار با حجم زیادی از عرصه ها و بازارها و میادینی که در اختیار دارد، باید یکی از سازمان هایی باشد که بخش قابل توجهی از درآمدهای پایدار شهری را تامین می کند. اکنون یک مغازه میوه فروشی در یک محله، چندین خانواده را ارتزاق و معیشت چند خانواده را تامین می کند اما اکنون ما میخواهیم  قبوض پسماند را که به خزانه شهرداری واریز می شود، به حساب این سازمان واریز کنیم.

سالاری افزود: مگر اکنون سایر درآمدهای سازمان میوه و تره به خزانه واریز می شود و سازمان هیچ درآمدی ندارد که بخواهیم، قبوض پسماند را به حساب آن واریز کنیم؟ اگر سایر درآمدهای این سازمان به خزانه واریز می شود، این تصمیم درست است، چراکه جمع آوری پسماند در اولویت جدی است اما اگر این سازمان درآمدهای دیگری دارد نباید این تصمیم اتخاذ شود و حتی باید از سازمان میادین بخواهیم درآمدهای بیشتری را نسیب شهرداری کند.