محمد سالاری ضمن هشدار نسبت به وجود ساختمان‌های ناایمن در پایتخت گفت: تصور می‌کنم، حتی ساختمان سازمان مدیریت بحران هم ایمنی کافی را ندارد و شنیده‌ام ساختمان سازمان مدیریت کشور نیز استیجاری است.

محمد سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تاکید بر اینکه در زمینه ایمنی ساختمان‌، مقررات موجود از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیستند، گفت:‌ در حوزه مدیریت بحران کشور معضلات و مشکلات اساسی‌ داریم اما از آنجایی که مدیریت یکپارچه شهری شکل نگرفته است، در زمان وقوع بحران سازمان‌ها، وزارتخانه‌های مسوول در زمان وقوع بحران از شهرداری به عنوان رئیس مدیریت بحران پیروی نخواهند کرد، چراکه روسا و فرمانده هانشان افراد دیگری هستند که این از جمله چالش‌هایی است که ما بارها راه‌حل آن را شکل‌گیری مدیریت یکپارچه شهری دانسته‌ایم.

وی افزود: ما در کل کشور با بحران مدیریت بحران رو به رو هستیم بطوری که من تصور می کنم حتی ساختمان خودِ سازمان مدیریت بحران هم ایمنی کافی را ندارد.

سالاری گفت: ما در حوزه آموزش شهروندی نیز مشکل داریم و این از وظایف مدیریت بحران است. یعنی سازمان مدیریت بحران حداقل وظیفه خود را هم انجام نداده که مردم بدانند در زمان وقوع زلزله چه باید کنند. به نظر من یکی ازچالش‌های اساسی کشور ما مدیریت بحران است که باید همه سطوح مدیریتی و مردم نسبت به آن حساس باشند.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در قوانین مسئولیت و وظایف نهادهای دخیل در مدیریت بحران تدقیق نشده است، گفت: در قوانین، مسئولیت و وظایف نهادهای دخیل در مدیریت بحران تدقیق نشده است و ضوابط و آیین‌نامه‌هایی که داریم شفاف نیستند.