محمد سالاری با اشاره به تبدیل پل های عابر پیاده به تونل وحشت گفت: شهرداری ها طی سال های گذشته با رویکرد صرف درآمدزایی پل های عابر پیاده را به فضاهای نا امن شهری تبدیل کرده اند.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی طرح یک فوریتی “الزام شهرداری  تهران به ارائه لایحه عبور ایمن شهروندان از پل های عابر پیاده شهر تهران”  گفت: مساله فضاهای بی دفاع شهری مشکلی است که بخش قابل توجهی از شهروندان بصورت مداوم با آن مواجه هستند و امروز یک کمپین به گستردگی تمام شهروندان تهرانی در این زمینه ایجاد شده است و  به عنوان یک مطالبه بسیار جدی از اعضای شورای شهر و مدیریت شهری مطرح می کنند.

سالاری ادامه داد: متاسفانه در سال های گذشته، شهرداری تهران و به تبع آن شهرداری سایر کلانشهر های کشور با رویکرد صرف درآمدزایی و بدون توجه به پیوست های فرهنگی، اجتماعی و آسیب های اجتماعی اقدام به نصب تابلوهای تبلیغاتی روی پل های عابر پیاده کرده اند و بدین ترتیب این پل ها برای شهروندان و علی الخصوص برای بانوان به تونل وحشت و فضای بی دفاع شهری تبدیل شده است.

وی افزود: موضوع این طرح مخالفت با تبلیغات شهری نیست بلکه باید  این تبلیغات به نحوی انجام شود که منجر به شکل گیری فضاهای بی دفاع در شهر نشوند. البته اکنون تعدادی از شهرداران مناطق این موضوع را مورد توجه قرار داده اند. این موضوع بسیار فوریت دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.