محمد سالاری بر لزوم تعیین ناظر نقشه بردار برای پروژه های بزرگ مقیاس شهری تاکید کرد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در همایش ملی جایگاه مهندسی نقشه برداری در توسعه شهر با اشاره به موضوع کاداستر گفت: باید از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکر کرد که به عنوان یک نهاد حاکمیتی،‌ علی رغم وجود چالش موجود بین نهادها و سازمان های دولتی و نهادهای عمومی که همان عدم برقراری تعاملات موثر و معنادار و ارائه دیتاها است، توانسته مبتنی بر استفاده از ظرفیت مهندسین نقشه برداری کشور اقدامات بسیار ارزشمندی را در کاهش جدی تعارضات حقوق و صیانت از حقوق عمومی شهرها رقم بزند.

سالاری ادامه داد: علی رغم اینکه از شهرداری تهران انتظار می رود که در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در فرایندهای صدور پروانه، پایان کار و اجرای ساختمان، بخصوص ساختمان های بزرگ مقیاس از چنین ظرفیت های فنی و مهندسی بهره بگیرد اما متاسفانه میزان تعاملات کمی در این حوزه داشته است. البته شهرداری تهران نیز سال هاست براساس تفاهماتی که با سازمان نظام مهندسی استان تهران داشته، تعاملاتی خوبی را برای اجرای مفاد مقررات ملی ساختمان و ماده 33 نظام مهندسی برقرار کرده است، هرچند تا تحقق انتظارات فاصله زیادی وجود دارد.

وی با تاکید بر ضرورت ترجیح منافع عمومی شهر به منافع خصوصی اظهار داشت: باید اذعان کنیم در بین مجموعه رشته های فعال در نظام مهندسی، نقشه برداران کشورما بیشترین همیت را در راستای ارائه بهینه خدمات نظام مهندسی داشته اند. امروز یکی از مهم ترین رسالت های اعضای هیات مدیره و شورای نظام مهندسی اینست که باید تلاش کنند تا نظام مهندسی را به جایگاه واقعی خود بازگردانند و استراتژی صیانت از حقوق عمومی و ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و ارائه خدمات ارزشمند را در اولویت کاری خود قرار دهند چراکه هدفگیری نهادهای حرفه ای باید مبتنی بر منافع عمومی باشد، تا مردم برای دریافت خدمات از این نهادها استقبال کنند.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: اگر اعضای هیات مدیره نظام مهندسی برای یکبار، نه به منظور انتخاب شدن مجدد، بلکه برای اصلاح استراتژی ها و رویه های غلط مبتنی بر منافع شخصی، وارد میدان شوند می توان به اصلاح امور امیدوار بود. یکی از مشکلات امروز در کشور ما که موجب شده اکنون با این حجم از ناکارآمدی مواجه باشیم اینست که همه نمایندگان مردم در شوراها و مجلس و تشکل های مردم نهاد فقط مجموعه ای از کارها را انجام می دهند که دوباره انتخاب شوند.

وی با انتقاد اینکه استراتژی جامعه شهری ما نیز امروز، صرفا پیگیری منافع شخصی است بیان کرد: وقتی ما در ملاقات های مردمی مناطق حضور پیدا می کنیم از میان صف های طولانی حتی یک نفر هم پیدا نمی شود که مطالبه اش در راستای منافع عمومی باشد، وقتی رویکرد عمومی ما با چنین وضعیتی مواجه می شود، رسالت جامعه حرفه ای و نخبگان کشور و مسئولین اینست که رویکرد اصلی خود را مبتنی بر منافع عمومی تعریف کنند. من خوشحالم که جامعه مهندسین نقشه بردار کارنامه خوبی در این حوزه داشته اند.

سالاری ادامه داد: ما در شورای شهر باید شهرداری تهران را ملزم کنیم تا در فرایند صدور پروانه، مهندسین نقشه بردار را به جای مامور بازدید دفاتر الکترونیک که صرفا با متر به ثبت اندازه بر، کف و ارتفاع می پردازند، جایگزین کند. تعامل بین نظام مهندسی، سازمان ثبت اسناد و شهرداری تهران برای صدور پایانکار و صورت مجلس تفکیکی یکپارچه کار مفیدی بود، در حالیکه در گذشته متراژ پایانکار ها با صورت مجلس ها تفاوت داشت که منجر به تعارضات بسیاری برای شهرداری و ثبت شده بود.

وی اضافه کرد: مساله تجمیع داده ها یکی از مشکلات کشور ماست به عنوان مثال رصدخانه شهر تهران هنوز موفق به تکمیل داده های تمامی سازمان ها و نهادها نشده است، چراکه دیتاها توسط سازمان ها و نهادها ارائه نمی شود و این نگاه بخشی و عدم برونسپاری مسئولیت ها، تصدی گری ها و تولی گری به تشکل های حرفه ای از چالش های مهم امروز کشور ماست.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت:‌ تعیین ناظر نقشه بردار برای پروژه های بزرگ مقیاس نیز ضروری است تا هنگام بررسی و احصاء تخلفات بتوان از نقشه های آن ها استفاده کرد. به عنوان مثال بررسی تخلفات پروژه ایران مال چندین ماه طول کشید و بدلیل بزرگ مقیاس بودن پروژه، شهرداری تهران اصلا متوجه بروز تخلفات نشده بود و یا در پروژه بازار میوه و تره بار فرمانیه، 48 هزار متر تخلف رخ داده بود اما شهردار ناحیه به علت پیچیده بودن پروژه از وقوع تخلف بی خبر بود، لذا وجود ناظر نقشه بردار برای پروژه های بزرگ مقیاس بسیار ضروری است.