به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد سالاری با اشاره به اینکه شب گذشته مجمع نمایندگان مردم تهران همگی بر ضرورت ثبات مدیریت شهر تهران تاکید داشتند، گفت: در جلسه دیشب، اعضای شورا و نمایندگان مجلس، استدلال‌های قوی حقوقی مبنی بر اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل شهرداران خصوصا شهردار تهران نمی‌شود، مطرح شد اما نباید فراموش کرد که قانون پذیری یکی از ارکان اساسی جریان اصلاحات است و در هر صورت شورا و شهردار تابع قانون هستند.

 رئیس کمیسییون معماری و شهرسازی افزود: در جلسه شب گذشته مقرر شد کمیته‌ای متشکل از اعضای شورا و نمایندگان مجلس تشکیل شود تا موضوع رفتن یا ماندن شهردار در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد و نهایتا مقرر شد طرحی دوفوریتی در خصوص استدلال‌های حقوقی مبنی بر ماندن شهردار تهران تدوین شود تا این استدلال‌ها از مسیر قانونی دنبال شود.

 وی تاکید کرد: تشکیل کمیته پیگیری در تقابل با مصوبه مجلس با قانون مصوب مجلس نیست زیرا در دوره گذشته نیز شهردار تهران همطراز با وزرا تلقی شده و ین موضوع از طریق مجلس قابل پیگیری است.

 به گفته این عضو شورای پنجم، در جلسه شب گذشته استدلال حقوقی قوی دوسویه مبنی بر اینکه این قانون شامل شهردار تهران می‌شود یا خیر، در جلسه ارائه و مقرر شد استدلال‌های حقوقی دو طرف در قالب این کمیته پیگیری شده و نهایتا با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفتن یا ماندن شهردار قطعی شود.

 سالاری با بیان اینکه سخنان الهام فخاری درباره قطعیت یافتن رفتن شهردار تهران را تایید نمی‌کند، تاکید کرد: از نگاه من رفتن آقای افشانی از شهرداری تهران هنوز قطعی نشده است.