لایحه پیشنهادی شهرداری تهران در خصوص طرح جایگزین مصوبه برج باغ ها در جلسه مشترک کمیسیون های شهر سازی و معماری و سلامت و محیط زیست رد شد.

محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران با اشاره به جلسه مشترک امروز کمیسیون های شهر سازی و معماری و سلامت و محیط زیست که به منظور بررسی لایحه پیشنهادی شهرداری تهران در خصوص طرح جایگزین مصوبه برج باغ ها برگزارشد، گفت: با توجه به لغو مصوبه برج باغ ها در آخرین جلسه سال گذشته شورای پنجم شهر تهران ، شهرداری تهران ملزم به ارائه لایحه ای مبتنی بر نگاه حفاظت از باغات و اراضی مشجر شهر تهران به عنوان طرح جایگزین مصوبه برج باغ ها به شورای شهر تهران شد.

وی ادامه داد: با توجه به تاخیر در ابلاغ لغو مصوبه برج باغ هاتوسط شهرداری تهران، با پیگیری کمیسیون شهرسازی و معماری و کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران، لغو مصوبه برج باغ ها در تاریخ دوم اردیبهشت 97 توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به مناطق ابلاغ شد و هم اکنون هیچ یک از مناطق 22 گانه حق صدور پروانه برای باغات باقی مانده شهر تهران را ندارند.

سالاری افزود: در جلسه امروز که با حضور اعضای دو کمیسیون شهرسازی و معماری و سلامت و محیط زیست و مدیران شهرداری و معاونت شهرسازی و معماری و سازمان بوستان های شهرداری تهران حضور داشتند، لایحه پیشنهادی شهرداری تهران برای جایگزینی مصوبه برج باغ ها پس از بحث و بررسی های جدی مورد مخالفت کمیسیون ها قرار گرفت و مقرر شد معاونت شهرسازی و معماری با توجه به رویکردها و سیاست های اعلامی در جلسه امروز مبتنی بر مصوبه اخیر شورا، نسبت به ارائه لایحه پیشنهادی مجدد مبتنی بر حفاظت از باغات و اراضی مشجر شهر تهران ، بدون داشتن رویکرد بارگذاری و ساخت و ساز اقدام نماید.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در لایحه پیشنهادی شهرداری تهران که امروز در جلسه مورد بررسی قرار گرفت نکات بسیار مثبتی وجود داشت بیان کرد: از جمله نکات مثبت این طرح می توان به این نکته اشاره کرد که به موجب یکی از بند های آن مقرر شده است تا باغات بالای 5000 متر مربع و بیشتر به زیرپهنه G 211 تبدیل شده که ضوابط ساخت و ساز در این گونه باغات برپایه ضوابط و مقررات زیرپهنه طرح تفصیلی است و عملا بارگذاری چندانی ندارد.

سالاری ادامه داد: امروز همچنین مقرر شد تا معاونت شهرسازی با در نظر گرفتن ارزش اکولوژیکی باغات شهر تهران و نیز قوانین فرادست و ضوابط حقوقی که در خصوص حقوق مکتسبه صاحبان باغات وجود دارد و نیز در نظر گرفتن بسته های تشویقی غیر تراکمی در باغات و بسته های تشویقی تراکمی مبتنی بر سازوکار TDR یا “حق انتقال توسعه” در سایر املاک و پارسال های شهر تهران آن هم در حد بارگذاری زیر پهنه طرح تفصیلی با رویکرذد حفاظت از باغات باقی مانده اقدامات لازم را انجام دهد و سپس نسبت به ارائه لایحه اقدام کند.

وی با اشاره به یکی دیگر از سیاست های اعلامی در تدوین این لایحه اظهار داشت : همچنین به معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران تکلیف شد در نحوه بهره برداری از باغات تدابیر اندیشدیع شود که منجر به یک تغییر پارادایم جدی در سطح شهر اعم از مردم وصاحبان باغات و شهرداری تهران گردد به نحوی که به هیچ عنوان نگاه بارگذاری وساخت و ساز در باغات وجود نداشته باشد و با تغییر نوع بهره برداری ها از بارگذاری به سمت ایجاد فضاهای تفرجگاهی و گردشگری و گذران اوقات فراغت باغات حفظ شوند.

سالاری افزود: اساسا به جابی باغ می گوییم که در آنجا درخت ،گل و فضای سبز دیده شود و نه بنا و ساختمان و نگاهی که نسبت به بارگذاری در باغات بخصوص پس از تصویب مصوبه برج باغ ها در شورای های گذشته و قرارگیری در پیوست طرح جامع اتفاق افتاد باید بطور کلی تغییر پیدا کند به نحوی که در مجموعه باغات شهر تهران به جای ساخت وساز و بارگذاری بهره‌برداری مجاز متناسب با حفظ باغات شکل بگیرد.