رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: در برخی محلات به دلیل شب مردگی ها، وجود بناهای تاریخی و خالی شدن سکنه ،شاهد ایجاد آسیب های اجتماعی متعددی هستیم.

 

به گزارش شهر نوشت ،محمدسالاری با اشاره به اینکه وضعیت برخی مناطق در حوزه آسیب های اجتماعی شرایط خاصی به خود گرفته که امروز تبدیل به اولویت مدیریت شهری شده است، در این باره گفت: ما شاهد ایجاد آسیب های اجتماعی متعددی هستیم که متاسفانه در برخی محلات همانند محله هرندی به اوج خود رسیده است و در این میان اتفاقات بسیار ناگواری آنجا صورت می گیرد.

 

سالاری با ابراز خرسندی از آغاز فعالیت شهرداری تهران در قالب طرح انضباط شهری در منطقه 12 شهرداری تهران، دراین باره اظهارداشت:من معتقدم باید از شهرداری تهران برای داشتن نگاه خاص به موضوع آسیب های اجتماعی در سطح محلات و برنامه ریزی برای زدودن آسیب ها با توجه ویژه به منطقه 12 تشکر ویژه کرد.

 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران توجه به وضعیت بافت های تاریخی و میراثی منطقه 12 را حائز اهمیت خواند و در این باره گفت: یکی از بحث های اساسی در این حوزه، نحوه بهره برداری از بناهای تاریخی است که تبدیل به یکی از چالش های اساسی در این منطقه شده است. خوشبختانه اهمیت توجه به وضعیت این منطقه سبب شد که سال گذشته شاهد تصویب طرح جامع نحوه مداخله در بافت های تاریخی و بناهای میراثی منطقه 12 از سوی شهرداری تهران باشیم.

 

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که طرح جامع نحوه مداخله در منطقه 12،از سوی معاونت شهرسازی و معماری در شورای ارتقای کیفی شهرداری تهران هم به تصویب رسیده و در حال حاضر ملاک عمل نحوه مداخله مسئولین مدیریت شهری است و ما امیدواریم با مجموعه تدابیری که در این راستا اندیشیده شده و حمایت و پشتیبانی که شورای شهر تهران در این زمینه دارد، بتوانیم در آینده، مردم منطقه 12 را برای سکونت به این منطقه بازگردانیم.

 

 

 

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی تاکید کرد: علاوه بر بازگرداندن سکونت به منطقه 12 باید بتوانیم موضوع پیاده راه محوری را در محدوده این منطقه به عنوان نمونه موفق در جامعه شهرنشینی به انجام برسانیم تا بدین ترتیب علاوه بر سکونت در مناطق مرکزی امکان توجه به بناهای تاریخی را فراهم کنیم.