در حالیکه اظهارات فرماندهان سپاه و رییس جمهوری در چندهفته گذشته برخی را به این توهم انداخته بود که شاید اختلاف نظر بالاترین مقام اجرایی کشور با فرماندهان سپاه فاصله بسیار دارد، دیدار اخیر فرماندهان با حسن روحانی ورق را در سیاست ایران برگرداند و بار دیگر نشان داد آنجا که پای منافع و امنیت ملی در میان باشد همه اختلاف نظرها را به کنار می نهند.

خوشبختانه این دیدار مورد توجه همه چهره های سیاسی بویژه اصلاح طلبان و حامیان روحانی قرار گرفت چراکه تفاهم ،تعادل و تعامل سرلوحه شعارهای این طیف قرار دارد و همواره از آن استقبال کرده و می کنند. استقبال مردم و همه جناح ها و گروه های سیاسی به ویژه اصلاح طلبان از این دیدار حاکی از این است که فراتر از منافع جناحی، هر حرکتی که برایند آن افزایش امید و آرامش در جامعه باشد را باید یک خواست و مطالبه عمومی تعریف کرد و به تبع آن می توان این دیدار را در افزایش همدلی و انسجام و وحدت مسئولان نظام که زمینه ساز ارتقای سطح امنیت ملی است موثر دانست.

نگاه ویژه به این موضوع توسط فرماندهان سپاه که روحانی به عنوان رئیس جمهور و منتخب مردم که با رای بالایی نسبت به 4 سال گذشته مورد اعتماد مردم قرار گرفته و موفقیت وی در عرصه خدمت به مردم موفقیت کلیت نظام در عرصه داخلی و خارجی تلقی می شود و همچنین توجه به این نکته توسط روحانی که سپاه پاسداران به عنوان بخش موثری از امنیت دفاعی و امنیتی و مولفه ای موثر در منطقه دارای ظرفیت های کم نظیری برای توسعه و پیشرفت کشور می باشد سبب شد تا بازتاب های این دیدار و تاثیرات مثبت آن در جامعه بسیار فراتر از یک نشست بین مسئولان کشور بوده و به تعبیری یک نگرانی اجتماعی شکل گرفته در ماه های اخیر را نیز برطرف نماید که بی شک تبلور نگاه آینده نگر و مدبرانه به وحدت و انسجام ملی در راستای تحقق آرمان‌های مترقی نظام است.

سپاه تاکنون بر اساس وظایفش تامین امنیت و آرامش مردم را در منطقه آشوب زده خاورمیانه به بهترین شکل و آنگونه که می بایست انجام داده است.مسلما بخشی از این امنیت مربوط به امنیت روحی و روانی مردم و جامعه است که مناقشه میان فرماندهان سپاه و رییس جمهور می توانست آن را دچار خدشه کند و از سوی دیگر رییس جمهور بر اساس شعارهای انتخاباتی و وعده هایش وظایفی بردوش داشته و دارد که می بایست آنها را به بهترین نحو و در تعامل با همه نهادها و ارگان ها به سرانجام برساند.

از اینرو رابطه حسنه میان مهمترین نهاد اجرایی کشور و یکی از پرتوان ترین های آنها یعنی سپاه نقش موثری در پیشبرد اهداف جامعه و رییس جمهور نیز خواهد داشت. از این رو فعالین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور باید این دیدار را به فال نیک گرفته و با حمایت از تداوم این دیدار ها به نزدیک شدن دیدگاههای هردوسو کمک نمایند.فراموش نکنیم رییس جمهور یک کشور نماد و برآیند تفکرات و خواست اکثریت جامعه است و چه بخواهیم یا نخواهیم سخنان و راه او خواست طیف گسترده ای از کشور است بنا‌براین طبیعی است هماهنگی هرچه بیشتر هر نهاد و دستگاه به تفکرات و راه رییس جمهور(هر‌رییس جمهوری)در واقع پیروی و پاسخ مثبت به خواست مردم است یعنی امنیت و آرامش همان ها که همه برای آن تلاش می کنند.

حتما وجود اختلاف دیدگاه در یک کشور آزاد ، مثبت و به نفع اهداف کلی آن کشور و مردمش خواهد بود اما تا آنجا که این اختلاف نظرها و تفاوت دردیدگاه به چالش های پایدار منجر نشود و نکته مهم تر اینکه دامنه آن تا آنجا ادامه یابد که منافع کشور در آن گم نشود. یعنی سرانجام خواست مردم مبنای تصمیمات نهایی باشد و کسی تفسیری بر آن نزند.از اینرو دیدار اخیر فرماندهان سپاه با رییس جمهوری حتما سر منشا خیر و دستاوردهای مثبت برای ایران و تامین امنیت مردم و جامعه خواهد بود که این حتما خواست همه مسئولان به ویژه مقام معظم رهبری نیز می باشد.