محمد سالاری در ارتباط با بحث ساخت و ساز در ارتفاعات 1800 متر و خارج از محدوده قانونی شهر تهران تصریح کرد: این موضوع به مسئله جدی حاکمیت و مدیریت شهری تبدیل شده چرا که در راس آن مقام معظم رهبری نیز انتقادات بسیار جدی وارد کرده‌اند.

 

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در گفت و گو با ایسنا گفت : خوشبختانه با رویکرد شورای شهر چهارم، تخلفات ساختمانی و موضوع صیانت از باغات و فضای سبز یا به طور کلی عدم انحراف از طرح تفصیلی شهر تهران ، به یک دغدغه عمومی تبدیل شده و شاهد یک نظارت اجتماعی در این زمینه هستیم.

 

به گفته سالاری گزارشاتی از طرف مردم به شورای شهر در ارتباط با ساخت و سازهایی که قبلا دارای مجوز بوده و اکنون متوقف است، ارائه شده و نگرانی‌هایی در این زمینه که صاحبان این املاک و زمین‌ها مجددا برای احیای دوباره مجوزشان اقدام نکنند مطرح شده است.